مرداد ۱۴۰۰

فلزیاب مغناطیسی فاصله طلا

توسط |۱۴۰۰-۵-۶ ۱۷:۲۹:۲۵ +۰۰:۰۰مرداد ۶ام, ۱۴۰۰|فلزیاب مغناطیسی|

فلزیاب مغناطیسی در فاصله یا عمق کم تحت شرایط تغییرات فاز از وجود طلا قرار میگیرد و دلیل ان به هم خوردن جریان همگرائی میدان مغناطیس سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی نسبت [...]

ساختار کار مغناطیس سنج مگنتومتر

توسط |۱۴۰۰-۵-۶ ۱۷:۲۴:۱۶ +۰۰:۰۰مرداد ۶ام, ۱۴۰۰|فلزیاب مغناطیسی|

ساختار کار مغناطیس سنج یا مگنتومتر ایجاد میدان مغناطیسی در سرجستجوگر یا سنسور مغناطیسی خود است و واکنش در مگنتومتر یا مغناطیس سنج تشخیص تغییرات مغناطیسی در اطراف یا زیر سرجستجوگر یا سنسور مغناطیسی است [...]

خرداد ۱۴۰۰

فلزیاب مغناطیس نویز مواد زمین

توسط |۱۴۰۰-۳-۲۲ ۱۶:۱۲:۰۱ +۰۰:۰۰خرداد ۲۲ام, ۱۴۰۰|فلزیاب مغناطیسی|

فلزیاب مغناطیسی در زمانیکه وضعیت زمین در صحنه کار از نظر نوع مواد معدنی و منابع ناگهانی تغییر میابد از خود واکنش نشان داده و جهت میدان مغناطیس سرجستجوگر تغییر یافته و تغییر فاز شکل [...]

بهمن ۱۳۹۹

فلزیاب مغناطیسی حد قدرت

توسط |۱۳۹۹-۱۱-۱۲ ۱۶:۵۹:۱۵ +۰۰:۰۰بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۹|فلزیاب مغناطیسی|

یابنده مغناطیسی یا فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا وی ال اف یا تی و ......... به دلیل داشتن جریان میدان مغناطیس در جهت تشخیص فلزات یا اهداف حد قدرت بالایی را دارا نخواهد بود [...]

آذر ۱۳۹۹

فلزیاب مغناطیسی تنظیمات دستی

توسط |۱۳۹۹-۹-۵ ۰۶:۰۸:۱۴ +۰۰:۰۰آذر ۵ام, ۱۳۹۹|فلزیاب مغناطیسی|

روش تشخیص در فلزیاب های مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا وی ال اف یا تی ار و .... بصورت حالت اتوماتیک یا روش دستی میباشد و در شرایط تنظیمات دستی در وضعیت بالانس زمینی برای [...]

فلزیاب مغناطیسی تغییرات لایه های زیرین

توسط |۱۳۹۹-۹-۳ ۰۹:۵۲:۰۱ +۰۰:۰۰آذر ۳ام, ۱۳۹۹|فلزیاب, فلزیاب مغناطیسی|

حین مسیر حرکت در جستجو با فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا تی ار یا وی ال اف و ..... برای کاوش اهداف یا فلزات در عمق زیاد با حساسیت بالا نیازمند به بالانس زمینی [...]

مهر ۱۳۹۹

فلزیاب مغناطیسی خلاء حفره مغناطیسی

توسط |۱۳۹۹-۷-۱۴ ۱۲:۴۹:۰۵ +۰۰:۰۰مهر ۱۴ام, ۱۳۹۹|فلزیاب مغناطیسی|

زمانیکه در سیستمهای فلزیاب مغناطیسی حساسیت برای تشخیص اهداف در عمق زیاد افزایش داده میشود خلاء حفره مغناطیسی یا محدوده بین دو میدان مغناطیسی مربوط به تغییرات زمین که بر یکدیگر نیرو وارد مینمایند فلزیاب [...]

فلزیاب مغناطیسی حرکتی نقطه زنی

توسط |۱۳۹۹-۷-۲۱ ۱۴:۵۹:۰۷ +۰۰:۰۰مهر ۱۲ام, ۱۳۹۹|فلزیاب مغناطیسی|

شرایط کار با فلزیاب مغناطیسی در روش حرکتی با روش نقطه زنی با کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی متفاوت است در اصل پاسخ یا تست فلزیاب مغناطیسی با سر جستجوگر ثابت با سرجستجوگر در [...]

فلزیاب مغناطیسی پتانسیل ولتاژ

توسط |۱۳۹۹-۷-۱۰ ۰۶:۴۴:۳۱ +۰۰:۰۰مهر ۱۰ام, ۱۳۹۹|فلزیاب مغناطیسی|

با افزایش حساسیت در فلزیاب مغناطیسی شرایط پتانسیل نیرو متغیر از ولتاژ در بالاترین حد نیرو میدان مغناطیسی در شرایط سلفی یا خازنی قرار میگیرد و با توجه به پتانسیل متغیر ایجاد شده در اثر [...]

نمایش مطالب بیشتر