مشاوره اطلاعات علمی فلزیاب طلایاب معدنیاب۱۴۰۰-۷-۶ ۱۱:۴۷:۰۸ +۰۰:۰۰

» مجموعه فلزیاب ، طلایاب و معدنیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد.
» کلیه سیستم های فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش و تست میگردد.

» کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.

» قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.

» کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.

»»» کلیه مشاوره اطلاعات علمی فلزیاب طلایاب معدنیاب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

» فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.

مشاوره اطلاعات علمی فلزیاب طلایاب معدنیاب

مشاهده فیلم آموزشی و اطلاع رسانی در اینستاگرام فلزیاب پیشتاز طلایاب معدنیاب
مشاهده کاتالوگ انواع محصولات فلزیاب طلایاب معدنیاب
مشاهده فیلم آموزشی و اطلاع رسانی فلزیاب پیشتاز طلایاب معدنیاب

مگنتومتر پوسیدگی گردابی دیا مغناطیس

بیشتر فلزاتی که در طول زمان حالت پوسیدگی و از بین رفتن کامل را به خود میگیرند بر روی مگنتومتر یا تسلا اثر وضعی در واکنش را ایجاد مینمایند و این اثر واکنشی نیز هم در عمق کم این تغییر را بر روی مگنتومتر یا تسلا در جهت تشخیص خواهند داشت و فلزات آلیاژی یا ترکیبی یا دیا مغناطیس در هیچ شرایطی با هر مدت زمانی که از عمر آنها گذشته باشد اثر مغناطیسی را بخود نمیگیرد و در کل جهت مغناطیسی در پرتو الکترونی را در خود حفظ نمیکند و به دلیل دفع مغناطیس از طریق فلزاتی مانند طلا که پارا مغناطیس است شرایط گردابی جذبی پدید نخواهد آمد بلکه فلزات دیا مغناطیس شرایط گردابی دفعی با فاصله از مرکز خود را پدید می اید که باعث شکل گیری حرکت مغناطیسی در الکترون ها در فاصله دور از محدوده طلا یا فلزات دیا مغناطیس میگردد و حالت گردابی دفعی پدید آمده ارتباطی با محدوده مرکز طلا یا فلزات دیا مغناطیس نداشته و با چنین شرایطی مرکز طلا یا فلزات دیا مغناطیس توسط مگنتومتر یا تسلا یا مغناطیس سنج قابل تشخیص نخواهند بود

توسط |آذر ۸ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|

مگنتومتر فلز پوسیده دیا مغناطیس

پوسیدگی فلزات یا منابع یا اهداف بخصوص از دسته غیر مغناطیسی ها در هر شرایطی جریان اثر پذیر بر تشخیص مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب را نخواهد داشت و حتی فلزات و منابعی را که آهنربا انها را جذب مینماید در شرایط دید سنسور مغناطیسی مگنتومتر یا شرایط تشخیصی یون یاب قرار دهید واکنشی از خود نشان نمی دهند تا بتوان ابراز نمود شرایط تغییر یافته انرژی پدید آمده از مدت عمر فلزات دیا مغناطیس مانند مس یا الومینیوم یا طلا و نقره را با مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب بتوان تشخیص داد و طلا در هیچ شرایطی تحت فشار جریان مغناطیس قرار نمیگیرد و مس و نقره و آلومینیوم در جریان دیا مغناطیس با دارا بودن توان نظم مولکولی وضعیت پایداری خود را مانند طلا در شرایط اولیه و بدون تغییر در کوچک یا خرد شدن حفظ مینمایند البته مس و نقره و آلومینیوم نسبت به جریان الکترون طلا وضعیت الکترونی پراکنده یا با تراکم پایین تر را دارا هستند و با همه این شرایط در وضعیت پوسیدگی نیز قرار بگیرند با تغییر شرایط مولکولی به سمت حالت مغناطیسی یا یونی پرفشار قرار نخواهند گرفت و فشار مغناطیسی یا یونی را بر خود پذیرا نیستند و امکان دارد مس و نقره و آلومینیوم با ترکیبی آلیاژی پوسیده شوند ولی در شرایط آهنربایی در جهت جذب قرار نمیگیرند و این دسته فلزات مانند مس و نقره و آلومینیوم فلز شور کامل شده باشند وضعیت یونیز یا پوسیدگی به خود نمیگیرند

توسط |آذر ۶ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|

فلزیاب مغناطیس طلا

طلا دارای شرایط غیر مغناطیس میباشد و این وضعیت غیر مغناطیس بودن در هر نوع فلز غیرآهنی میتواند همراه باشد و بعضی فلزات غیرآهنی با درجات متفاوت میتواند توان پذیرش شرایط مغناطیس وارده را داشته باشد ولی انرا بصورت جذب در خود به شکل ترکیب و تغییر مولکولی نمیگیرد و بعضی از فلزات غیر مغناطیس به دلیل پراکندگی در وضعیت الکترونی خود در مدت کوتاه وضعیت مغناطیسی را پذیر شده ولی به خاطر دیا مغناطیس بودن انرا دفع مینمایند و بعضی فلزات مانند مس یا نقره یا آلومینیوم در وضعیت فلز شور شده موقعیتی شبیه طلا را خواهند داشت و مقدار کمی مغناطیس در خود دارند و به دلیل الکترون پراکنده در شرایط ایستا با جریان پرقدرت در فاصله ای معین نسبت به ابعاد خود میتواند تحت تاثیر مغناطیس های بیرونی حاصل از فلزیاب های مغناطیسی یا پالسی PULSE یا وی ال اف VLF یا تی ار TR و …. قرار بگیرند و ایجاد پاسخ نمایند ولی طلا الکترون منظم در بار مثبت داشته و اثر دفع بر جریان موج مغناطیسی سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی گذاشته و برای همین طلا را در فاصله کم تشخیص می دهند

توسط |آذر ۳ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|

فلزیاب شرایط حذف ذرات

شرایطی که یک فلزیاب یا رادار زمینی دستی و معدن یاب برای حذف ذرات مزاحم یا جریان مغناطیسی و الکتریکی دیگر منابع نیاز دارد حذف جریان مخالف تفکیک است و حذف ذرات وابسته به جریان تفکیک است و هر سیستم یابنده که بتواند تفکیک فلزات یا طلا یا اهداف را بصورت مجزا جداسازی نماید در اصل و بنیان توان این را خواهد داشت که اپراتور یا کاربر با تغییر تنظیمات شرایط ذرات مزاحم را از هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر مشخص نماید و جریان اینکه بتوان با یک سیستم یابنده در صحنه کار اصلی به موفقیت دست یافت به شرایط کار فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب و توان تفکیک ان ارتباط دارد و تضمین کار ان سیستم یابنده در زمان تمرین برای تشخیص فلزات و طلا و اهداف در عمق مشخص میگردد ولی تشخیص وضعیت صحنه کار از موارد با اهمیت است که اپراتور یا کاربر باید بداند تا بتواند در تنظیمات شرایط حذف خطا یا تشخیص نقاط ایجاد کننده خطا را مشخص نماید و این اشکال صحنه کار دیگر به کارکرد سیستم یابنده یا اپراتور ندارد زیرا اپراتور و سیستم در زمان تمرین توان تفکیک طلا و فلزات در عمق از خود نشان داده اند ولی اپراتور یا کاربر حرفه ای میتوانند این شرایط را مشخص نمایند

توسط |آذر ۲ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|

فلزیاب تایید کار

برای اینکه بتوان کار یک فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب را مورد بررسی قرار داده و ابتداء باید جریان کار ان یابنده در تفکیک فلزات و بخصوص طلا در عمق مورد نظر باشد و یک سیستم یابنده که بتواند انواع فلزات و اهداف و طلا را در جستجو عملیاتی در زمان یادگیری در عمق جدا نموده و مشخص نماید وضعیت نحوه کار ان آشکار میگردد و یابنده که توان تشخیص این را داشته باشد که مشخص نماید ان هدف از کدام دسته است میتوان تایید کار انرا بدست آورد البته باید در نظر داشت که اپراتور یا کاربر نیز باید توان کار با ان سیستم یابنده را برای جستجو دارا باشد تا بتواند انواع فلزات و طلا و اهداف را تشخیص دهد زیرا ان سیستم که توان تشخیص و تفکیک طلا و انواع فلزات را در عمق داشته و اپراتور یا کاربر نتواند با چنین سیستم یابنده کار نماید یا نتواند بهترین شرایط برای تفکیک ایجاد نماید صلاحیت این را ندارد که کار یک سیستم یابنده پیشرفته را مورد تایید قرار دهد

توسط |آذر ۱ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|

فلزیاب فرکانسی تعیین طبقه هدف

اهداف و فلزات و منابع هر کدام طبقات جریان مغناطیسی و فرکانسی مربوط به خود را داشته و نسبت به نوع تشخیص ان فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب که فرکانسی یا مغناطیسی عمل مینماید میتوان تعیین طبقه هدف یا فلزات یا طلا را در تفکیک ان بدست آورد و در یابنده های فرکانسی که عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم دارند میتوان شرایط جریان بازتاب انرژی و تشعشع خاص هر هدف یا طلا یا فلزات را بصورت مجزا تفکیک نمود و با وجود شرایط فرکانس هر هدف یا طلا با تعیین عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم اپراتور یا کاربر میتواند عدد خاص مربوط به همان منبع یا مواد یا هدف یا فلز را به سیستم یابنده فرکانسی دستور دهد که سیستم یابنده فرکانسی قابلیت تشخیص و مشخصات سیگنال بازتاب شده همان هدف یا طلا یا فلز را داشته و باشد و هر فلز یا هدف مانند طلا و نقره و مس و روی و آهن و آلومینیوم و کروم و نیکل برنز و برنج و حفره و آلیاژ ها عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم مربوط به خود را خواهد داشت و این جریان تشخیص متعلق به ذرات بار الکتریکی مربوط به الکترون بازتاب شده از ان هدف یا طلا یا فلز میباشد

توسط |آبان ۲۸ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|