مشاوره اطلاعات علمی فلزیاب طلایاب معدنیاب۱۴۰۰-۱۰-۱۴ ۱۴:۵۷:۵۶ +۰۰:۰۰

» مجموعه فلزیاب ، طلایاب و معدنیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد.
» کلیه سیستم های فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش و تست میگردد.

» کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.

» قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.

» کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.

»»» کلیه مشاوره اطلاعات علمی فلزیاب طلایاب معدنیاب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

» فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.

مشاوره اطلاعات علمی فلزیاب طلایاب معدنیاب

مشاهده فیلم آموزشی و اطلاع رسانی در اینستاگرام فلزیاب پیشتاز طلایاب معدنیاب
مشاهده کاتالوگ انواع محصولات فلزیاب طلایاب معدنیاب
مشاهده فیلم آموزشی و اطلاع رسانی فلزیاب پیشتاز طلایاب معدنیاب

فلزیاب تصویری شکل لکه رنگ تغییر تنظیمات

برای اینکه در یک یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی از نوع تصویری با اصول رادار تصویری میتواند با تعیین تنظیمات در مدار اصلی و نرم افزار قبل از تصویرگیری میتواند اپراتور یا کاربر شرایط تشخیص را به بهترین حد رساند و بعد از تصویرگیری با تغییر تنظیمات در نرم افزار یابنده تصویری فرکانسی که با عدد تفکیک وی دی ای و تنظیمات سطح و حجم عمل مینماید اپراتور یا کاربر میتواند وضعیت هدف مورد نظر را که در تنظیمات مدار اصلی قبل از تصویرگیری در عدد تفکیک وی دی ای و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد و تنظیمات نرم افزار تعیین نموده است تشخیص داده و جداسازی نماید و این شرایط در فیلتر یا آنالیز نمودن شکل لکه رنگ طبقه هدف مورد نظر را مشخص مینماید و در یابنده فرکانسی شکل لکه رنگ در هر طبقه مبین نوع هدف در همان طبقه است و اپراتور یا کاربر باید با تغییر تنظیمات وضعیت هدف مورد نظر یا طلا یا فلزات و منابع را از هم جدا نماید

توسط |دی ۲۸ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری|

مگنتومتر جریان نقاط گردابی

طلا یا فلزات پار مغناطیس یا غیر مغناطیس قدرت تابش جریان نیرو و انرژی میدان الکتریکی از وضعیت بار الکتریکی مربوط به الکترون مثبت را در شعاع اتمی داشته و این شعاع اتمی در لایه های آخر با مرکز طلا به نسبت اندازه و عمر طلا یا فلزات پار مغناطیس ارتباط فاصله ای دارد و هر جریان بار منفی یا مغناطیس بر طلا یا فلزات پارا مغناطیس بخواهد وارد شود در زمان کوتاه انرا میتواند با شرایط مولکولی طلا یا فلزات پارا مغناطیس تبدیل و تابش نماید و در این جریان وضعیت گردابی دفعی در محدوده انتهای تابش در لایه های الکترونی با بار مثبت پدید می آید که ارتباطی با مرکز طلا یا فلزات پارا مغناطیس ندارد و هر میزان طلا یا فلزات پارا مغناطیس دارای سطح بزرگتر باشند یا عمر بیشتر باشند جریان تابش با فاصله طولی خطی بیشتری با مرکز طلا یا فلزات پارا مغناطیس را با انرژی ثابت شکل می دهند و این حالت قدرت تابش الکترونی در طلا که میدان الکتریکی با انرژی پایدار را دارد نقطه گردابی دفعی مربوط به جریانات مغناطیسی را در محدوده ای خارج از جریان مرکز طلا یا فلزات پارا مغناطیس شکل می دهد و با این شرایط گردابی دفعی مگنتومتر و تسلا توان تشخیص مرکز و محدوده اطراف فلزات پارا مغناطیس یا دیا مغناطیس یا طلا را نداشته

توسط |دی ۲۸ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|

مگنتومتر دیا مغناطیس گردابی دفعی

جریان فلزاتی با بار الکتریکی مثبت دارای میدان الکتریکی مثبت است و جریان انرژی و تشعشع با الکترون مثبت را دارا است و این خصوصیات فلزاتی مانند طلا یا فلزات پارا مغناطیس است که توان انرژی خود را در طول زمان از دست نمی دهد و پوسیده نمیشوند و حالت آهنربایی به خود نمیگیرد یا در اصل رفتار مغناطیسی از خود نشان نمی دهد و دیا مغناطیس هستند و دفع کننده جریانات مغناطیسی میباشند در نتیجه نیروی حاصله در حول محور فلزات پارا مغناطیس بخصوص طلا دارای مغناطیس قابل تشخیص نمی باشد و با جریان مغناطیس یا نیرو های دارای مغناطیس ارتباط ترکیب یا تبدیلی نداشته و انرژی با بار الکتریکی مثبت میدان الکتریکی طلا یا فلزات پارا مغناطیس اجازه تغییرات مغناطیسی را نمی دهد و جریان تابشی الکترون مثبت داشته و در خطوط نهایی یا در محدوده خارجی در لایه اخرین تابش الکترونی با بار مثبت وضعیت جریان گردابی دفعی را پدید آورده و به دلیل نداشتن جریان مغناطیسی یا گردابی جذبی قابل اعمال به شرایط مغناطیس بر طلا یا فلزات پارا مغناطیس مگنتومتر یا تسلا توان تشخیص طلا یا فلزات پارا مغناطیس را نداشته

توسط |دی ۲۷ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|

وی دی ای در فلزیاب مغناطیسی

ذات تشخیص در یابنده یا فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا وی ال اف یا تی ار و ….. در خواص مغناطیسی است و خواص مغناطیسی تفاوت تشخیص بین فلز آهنی با فلز غیرآهنی است و در تشخیص با مغناطیس میتواند جداسازی جریان بار الکتریکی منفی یا مثبت فلزات با دقت در هم طبقه همان فلز یا هدف انجام نمیشود و از عدد وی دی ای در یابنده مغناطیسی تفکیک دار برای افزایش دقت در جداسازی در عمق کم بهره برده شده است و خود مغناطیس در زمان انتشار تا فاصله زیادی نمیتواند با حالت اولیه خود در خطوط ثابت حرکت بارالکتریکی مربوط به جریان الکترونی خود حرکت نماید و گسسته میگردد در یابنده مغناطیسی انتقال تغییر فاز طبق خواص مغناطیسی پدید می آید و برای تشخیص با عدد وی دی ای در یابنده مغناطیسی از تغییرات در موج مغناطیسی سرجستجوگر بهره برده میشود و یک عامل توان پائین یابنده مغناطیس در تفکیک با عدد وی دی ای در عمق جریان تغییر در موج مغناطیسی در سرجستجوگر است زیرا توان تغییرات در موج مغناطیسی سرجستجوگر یابند مغناطیسی تا نقطه ای قابل انجام است که جریان فشار نیروی مغناطیسی سرجستجوگر دارای حالت ثابت اولیه خود است و خطوط حرکتی ذرات بار الکتریکی در وضعیت الکترونی میدان مغناطیس در زمان حرکت با فاصله دچار تغییرات و تاثیر پذیری از دیگر منابع و بار الکتریکی مغناطیس زمین و مواد معدنی میگردد

توسط |دی ۲۷ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|

فلزیاب فرکانسی مغناطیسی تفکیک با عدد وی دی ای

شکل کار تفکیک در یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب برای افزایش دقت در تعیین نوع فلزات و طلا و اهداف به نسبت طبقه همان هدف یا فلز یا طلا میباشد و یابنده فلزات و اهداف باید با عدد وی دی ای عمل نماید تا درسته یابند های تفکیک دار قرار بگیرد همانگونه که مغناطیس و فرکانس در یابند های مغناطیسی و فرکانسی عامل انتشار جریان تشخیص توسط مغناطیس و فرکانس در خطوط حرکتی جابجائی ذرات بار الکتریکی متعلق به حالت الکترونی شکل گرفته میگردند و شرایط تفکیک نیز برای جداسازی فلزات یا طلا یا اهداف پدید می آید و با بازتاب مغناطیس یا فرکانس از منابع و فلزات و طلا پاسخ در مدار سیستم یابنده را نسبت به نوع تنظیمات و شرایط تشخیص مغناطیس یا فرکانس شکل می دهد و مدار سیستم یابنده تفکیک دار میتواند طبق اصول جداسازی با عدد وی دی ای نوع هدف یا فلز یا طلا را مشخص نماید و در یابنده فرکانسی که با عدد وی دی ای عمل مینماید ترشهولد سطح و حجم توان افزایش جداسازی را به نسبت انرژی و تشعشع خاص همان هدف تعیین شده در عدد وی دی ای در جریان پاسخ قرار میدهد که این فرایند از خواص فرکانسی شکل خواهد گرفت و یابنده مغناطیسی بازتاب برگشت برای تفکیک با عدد وی دی ای با تغییر در موج مغناطیسی سرجستجوگر را خواهد داشت که توان تغییر در موج مغناطیسی ان در تشخیص برای عمق کم است و برای همین در عمق کم یابنده مغناطیسی با عدد وی دی ای عمل مینماید

توسط |دی ۲۵ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|

فلزیاب تفکیک دار تکنولوژی وی دی ای

برای تفکیک انواع فلزات شرایط تشخیص در طراحی مدار ان یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب باید توسط طراح ایجاد شده باشد و تکنولوژی و فن آوری در عملکرد ان یابنده برای تفکیک طلا و انواع فلزات در عمق مشخص میگردد و زمانیکه یک عدد از اعداد وی دی ای در ادیت بر روی یک یابنده تفکیک دار قرار داده میشود ان یابنده تفکیک دار به همان نوع فلز یا طلا یا هدف پاسخ می دهد و جریان تکنولوژی کاربردی عدد وی دی ای برای حذف ذرات مزاحم یا خارج نموده بازتاب سیگنال دیگر منابع از دید سیستم یابنده است و توان تفکیک با عدد وی دی ای در ادیت در یابنده مغناطیسی با یابنده فرکانسی در پاسخ نسبت به عمق متفاوت است و یابنده فرکانسی با عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم به خاطر بهره گیری از جریان جابجایی ذرات الکتریکی در وضعیت میدان الکتریکی به نسبت انرژی و تشعشع خاص منابع و فلزات و طلا میتواند در عمق با دقت بالا تفکیک نماید

توسط |دی ۲۵ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|