مهر ۱۴۰۰

فلزیاب منبع ایجاد کننده پاسخ

توسط |۱۴۰۰-۷-۲۴ ۱۱:۵۰:۱۴ +۰۰:۰۰مهر ۲۴ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری فرکانسی|

در اصل کار برای جستجو در عملیات دقیق این سیستم فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدنی با باید قدرت حذف ذرات را در دید خود داشته باشد و این عمل در یابنده ای مغناطیسی [...]

فلزیاب نداشتن خطا

توسط |۱۴۰۰-۷-۱۹ ۱۶:۵۷:۴۵ +۰۰:۰۰مهر ۱۹ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری فرکانسی|

از هیچ فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا هر نوع یابنده نمیتوان توقع داشته که خطا نکند یا خطا نداشته باشد و جریان اشتباه در تشخیص در یابنده میتواند از شرایط خود [...]

فلزیاب پاسخ طلا توان عمق

توسط |۱۴۰۰-۷-۱۴ ۱۶:۲۶:۳۸ +۰۰:۰۰مهر ۱۴ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری فرکانسی|

توان عمق یک فلزیاب یا ررادار زمینی دستی یا معدن یاب را در تشخیص و تفکیک طلا در عمق مورد ارزیابی قرار میگیرد و فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب پیشرفته توان تفکیک [...]

مهر ۱۴۰۰

فلزیاب تشخیص میدان مغناطیس طلا

توسط |۱۴۰۰-۷-۵ ۰۸:۲۰:۱۰ +۰۰:۰۰مهر ۵ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری فرکانسی|

مغناطیس در حین حرکت جریان الکترون ها توان بار های الکتریکی اولیه خود را در اثر وجود بار های الکتریکی مغناطیس زمین و مواد معدنی و منابع از دست می دهد و شرایط زمین و [...]

اردیبهشت ۱۴۰۰

فلزیاب ذرات بزرگتر یا کوچکتر

توسط |۱۴۰۰-۲-۱۸ ۰۶:۴۷:۳۳ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۱۸ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری فرکانسی|

در صحنه کار اصلی میتواند منابع و فلزات و مواد معدنی ذرات الکتریکی بزرگ یا کوچک را از خود در اطراف منتقل نمایند که عاملی گردد که در حین جستجو بخصوص در روش حرکتی سیستم [...]

اردیبهشت ۱۴۰۰

فلزیاب شبیه طلا

توسط |۱۴۰۰-۲-۸ ۰۶:۱۶:۳۲ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۸ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری فرکانسی|

فلزیاب طلا را تفکیک مینماید با عدد VDI اما بعضی فلزات یا کانیها و مواد شرایطی شبیه طلا را منعکس مینماید که فلزیاب این مواد شبیه فلزات را بعنوان طلا تشخیص داده و مشخص مینماید [...]

مگنتومتر یون یاب فلزات مغناطیس غالب

توسط |۱۴۰۰-۲-۷ ۰۴:۲۵:۵۴ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۷ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری فرکانسی|

فلزات مغناطیسی یا منابع یا مواد مغناطیسی که دارا بار الکتریکی منفی میباشند و آهنربا آنها را جذب مینماید و دچار تغییرات و پوسیدگی میشوند در کل تحت تاثیر دیگر میدان های مغناطیسی و الکتریکی [...]

مگنتومتر یون یاب تغییرات انرژی

توسط |۱۴۰۰-۲-۵ ۱۵:۴۱:۳۳ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۵ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری فرکانسی|

فلزات یا منابع که بار الکتریکی منفی داشته و پوسیده میشوند و آهنربا آنها را جذب مینماید دارای پایداری انرژی و بار الکتریکی نبوده و میتوانند تغییر حالت داده و تحت تاثیر منابع و میدان [...]

فروردین ۱۴۰۰

فلزیاب مغناطیسی نقطه زنی برای تست

توسط |۱۴۰۰-۱-۷ ۰۴:۲۶:۵۷ +۰۰:۰۰فروردین ۷ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری فرکانسی|

تست ثبات و عمق یابنده مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب تی ار و فلزیاب وی ال اف و ..... در روش حرکتی با سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی باید انجام شود [...]

مگنتومتر یون یاب رنگ سه بعدی

توسط |۱۴۰۰-۱-۱ ۱۳:۵۰:۱۰ +۰۰:۰۰فروردین ۱ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری فرکانسی|

برای اینکه بتوان با بهترین شرایط وضعیت انرژی و تشعشع حاصله از یک هدف یا طلا یا فلزات را در رادار یا یابنده تصویری برای سه بعدی نمودن مورد بررسی قرار داد یا اینکه بتوان [...]

نمایش مطالب بیشتر