مشاوره اطلاعات علمی فلزیاب طلایاب معدنیاب۱۴۰۰-۷-۶ ۱۱:۴۷:۰۸ +۰۰:۰۰

» مجموعه فلزیاب ، طلایاب و معدنیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد.
» کلیه سیستم های فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش و تست میگردد.

» کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.

» قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.

» کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.

»»» کلیه مشاوره اطلاعات علمی فلزیاب طلایاب معدنیاب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

» فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.

مشاوره اطلاعات علمی فلزیاب طلایاب معدنیاب

مشاهده فیلم آموزشی و اطلاع رسانی در اینستاگرام فلزیاب پیشتاز طلایاب معدنیاب
مشاهده کاتالوگ انواع محصولات فلزیاب طلایاب معدنیاب
مشاهده فیلم آموزشی و اطلاع رسانی فلزیاب پیشتاز طلایاب معدنیاب

فلزیاب جریان ذرات مزاحم در خطوط تشخیص

حرکت در صحنه کار اصلی میتواند با شرایط متفاوتی از جریان میدان ها مغناطیسی یا فرکانسی یا الکتریکی واکنش یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب را روبرو نماید و هر منطقه با منطقه دیگر میتواند جریانات گوناگونی را در وضعیت ذرات مغناطیسی یا فرکانسی برای تشخیص یابنده ها شکل دهد که این جریانات دارای سطوح یا بازتاب یکسان نباشد و جریانات مربوط به ایجاد کننده انحراف در پاسخ یابنده میتواند در مناطق متفاوت با تنظیمات مختلف قابل شناسائی باشد و اپراتور یا کاربر باید بتواند این جریانات را نسبت به وضعیت همان منطقه از طریق تعیین یا تغییر تنظیمات مشخص نماید و جریان ذرات مزاحم اگر با شکلی نزدیک به هدف اصلی بازتاب گردد اثری با سرعت بالاتر یا پرتراکم تر در خطوط تشخیص مغناطیسی یا فرکانسی یابنده فرکانسی یا یابنده مغناطیسی خواهد گذاشت که جداسازی ان به توان تشخیص اپراتور یا کاربر در آشنائی با تغییرات تنظیمات به نسبت پاسخ ایجاد شده دارد تا نقاط متعلق به ذرات مزاحم از وضعیت هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر جداسازی نماید و تشخیص وضعیت هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر با سیستم یابنده که توان جداسازی و تفکیک طلا و انواع فلزات در عمق داشته در صحنه کار اصلی با اپراتور یا کاربر است

توسط |آبان ۲۳ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|

تشخیص فلزیاب زمین آلوده به جریان منابع

زمینهای که دارای شرایط متفاوت از نوع مواد معدنی و منابع و سازه های دست خورده یا ترکیب فلزات پوسیده یا تغییرات زباله های مربوط به دوران متفاوت است میتواند ترکیب تشخیص یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب را با اختلال در جداسازی روبرو نماید و واکنش یابنده مغناطیسی با یابنده فرکانسی در اینگونه زمین های نسبت به منابع ایجاد کننده خطا یکسان است ولی تشخیص در یابنده مغناطیسی با یابنده فرکانسی یکسان نیست زیرا در یابنده مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا وی ال اف یا تی ار و …. جداسازی منابع در دسته بندی مشخص انجام شدنی نمیباشد زیرا تفاوت تشخیص در یابنده مغناطیسی بصورت آهنی از غیرآهنی میباشد و همین عاملی میگردد که نتوان جداسازی منابع هم شکل را بخوبی جدا نمود و در یابنده فرکانسی که دارای تنظیمات ادیت با عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم است میتوان جداسازی منابع هم شکل را با تشخیص انرژی و تشعشع خاص همان هدف یا منبع مشخص نمود و این کار با توجه به داشتن توانایی سیستم یابنده و مهارت اپراتور یا کاربر انجام شدنی است که بتوان جریان منابع در زمین های الوده را از دید سیستم یابنده خارج نمود

توسط |آبان ۱۷ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|

طرز کار افزایش کیفیت فلزیاب

هر نوع یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب در شرایط تشخیص واکنش خاص خود را برای مشخص نمودن نوع هدف یا طلا یا فلزات دارد و ان هم وابسته به تشخیص در نوع فرکانسی یا مغناطیسی ان یابنده است و نوع تنظیمات میتواند طرز کار یابنده را تعیین نماید و برای افزایش کیفیت در تشخیص اپراتور یا کاربر میتواند از تنظیمات مربوط به همان سیستم یابنده بهره ببرد و افزایش توان و قدرت هر یابنده با نوع طراحی مدار ان به نسبت عمق در نظر گرفته شده نیز ارتباط دارد و اپراتور یا کاربر با ترکیب تنظیمات برای تعیین بهترین شرایط میتواند افزایش کیفیت در یابنده را فراهم آورد و از هر سیستم یابنده باید در حد توان کاری ان توقع داشت و فراتر از ان عمقی که طراحی تعیین نموده است نمیتوان توقع یابنده پاسخ دهد و از یک سیستم یابنده مغناطیسی در حد توان خودش باید توقع داشت و برای تفکیک بهتر از یک سیستم یابنده فرکانسی با عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم بهره برد و اپراتور یا کاربر اگر با طرز کار سیستم یابنده آشنایی کامل داشته باشد میتواند شرایط افزایش کیفیت در جداسازی را در صحنه کار اصلی شکل دهد تا بهترین موقعیت برای تشخیص هدف اصلی یا طلا یا فلزات فراهم گردد

توسط |آبان ۱۶ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|

فلزیاب ترشهولد وجود هدف

با توجه به آنکه یک سیستم یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب میتواند بر روی منابع دیگر نیز واکنشی مانند هدف اصلی یا طلا یا فلزات را آشکار نماید میتوان ابراز نمود که تشخیص اینکه در ان محدوده واقعاً هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر وجود دارد با ترکیب و تغییر تنظیمات قابل تشخیص و بررسی است و بررسی محدوده صحنه کار اصلی برای مشخص نمودن وضعیت وجود هدف یا طلا یا فلزات در یابنده فرکانسی با تعیین عدد وی دی ای در ادیت و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد عملی میباشد و در صورتیکه منبعی دیگر سیگنال علائمی شبیه هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر را بازتاب نماید باید با تغییر تنظیمات در عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم این شرایط را متوجه شد و اپراتور یا کاربر میتواند با تغییر ترشهولد سطح و حجم بر روی یک عدد وی دی ای که متعلق به هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر هست نیز وجود هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر را در ان محدوده مورد بررسی قرار دهد و در بعضی مناطق هدفی وجود ندارد ولی شرایط منابع میتواند شبیه هدف اصلی باشد و خطا را در تشخیص ایجاد نماید و این مسئولیت اپراتور یا کاربر است که با تعیین یا تغییر تنظیمات در اصل بود و نبود هدف اصلی را مورد ارزیابی و تشخیص قرار دهد

توسط |آبان ۱۳ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|

فلزیاب ترشهولد تعیین ذرات جریان مغناطیسی

منابع میتوانند جریانات مغناطیسی مربوط به خود را در اطراف خود منتشر نمایند و همین شرایط را فلزات و اهداف با جریان مغناطیس دارا هستند و اینگ ونه منابع یا فلزات که جریان مغناطیسی در اطراف خود ایجاد مینمایند و بر دیگر منابع میتوانند فشار وارده نموده و وضعیت تغییر یا تبدیل یا ترکیب را شکل دهند یا حالت فشار جریان مغناطیس بر یکدیگر را بصورت مکرر دارا باشند و این نوع جریانات میتواند موجب گردد که بعضی از منابع یا فلزات در ان محدوده شرایطی شبیه هدف اصلی یا طلا یا فلزات را بازتاب نماید و موجب تشخیص خطا در یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از نوع مغناطیسی یا فرکانسی گردد و سیستمهای یابنده فرکانسی که عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم را دارا هستند اپراتور یا کاربر میتواند با تغییرات در تنظیمات ترشهولد سطح و حجم جریانات دیگر منابع و فلزات را بدست آورد یا عامل خطا را مشخص نماید زیرا هر عدد از تنظیمات ترشهولد سطح و حجم مربوط به یک اندازه خاص از تشعشع جریانات مغناطیسی و الکتریکی فلزات یا منابع یا طلا میباشد و با تعیین هر عدد از ترشهولد سطح و حجم به نسبت اعداد وی دی ای هدف یا دیگر اعداد وی دی ای میتوان شرایط گوناگون منابع و فلزات و اهداف یا طلا یا سنگ ها یا کانیها را بدست آورد و جداسازی ابعاد واقعی هدف مورد نظر یا طلا یا فلز اصلی را از منابع دیگر به انجام رساند تا تفکیک کامل گردد

توسط |آبان ۱۲ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|

فلزیاب فرکانسی نحوه بالانس زمینی

بالانس زمینی در جریان میدان مغناطیس شکل گرفته از ولتاژ بر روی سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی یا ردیاب مغناطیسی توان عملکرد را افزایش می دهد و هر نوع بالانس زمینی در یابنده یا فلزیاب یا ردیاب مغناطیسی یا یون یاب یا مگنتومتر میتواند در شرایط حرکت و تغییرات جریان در حالت حرکت با یابنده ثبات ایجاد شده را از دست دهد در مجموع بالانس زمینی یا بالانس هوائی در هر شرایط در دسته سیستمهای مغناطیسی یا یون یاب یا مگنتومتر حالت ثبات را ایجاد مینماید ولی خود بالانس شرایط بی ثباتی را نیز در اثر هر نوع تغییر یونی یا مغناطیسی را به همراه خواهد داشت در کل هر نوع تغییرات میتواند بر روی تشخیص جریانات یونی یا مغناطیسی از همه منابع متفاوت بر روی مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب پالسی یا وی ال اف یا تی ار و …. اثر نامطلوب بگذارد و ایجاد خطا در تشخیص این دسته سیستمها نماید و در یابنده های فرکانسی که با عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم عمل مینماید به دلیل بهره نگرفتن از ولتاژ در جریان ایجاد فرکانس ارسالی در سر آنتن یا سنسور فرکانسی یا کوئل یا لوپ یا سرجستجوگرنیاز به جریان بالانس زمینی نمی باشد

توسط |آبان ۱۱ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|