مهر ۱۴۰۰

یون یاب تشخیص یون

توسط |۱۴۰۰-۷-۲۰ ۱۵:۳۸:۱۳ +۰۰:۰۰مهر ۲۰ام, ۱۴۰۰|یون یاب|

ظرفیت تشخیص فلزات یا طلا یا منابع و اهداف با جریان مشخص نمودن در زمان کار اولیه است که وضعیت یابنده بودن را تعیین مینماید و در یون یاب نمیتوان شرایط تشخیص فلزات و طلا [...]

خرداد ۱۳۹۹

یون یاب تشخیص طلا

توسط |۱۳۹۹-۳-۲۲ ۱۶:۰۷:۲۰ +۰۰:۰۰خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۹|یون یاب|

از انجا که طلا دارای جذب و بازتاب یا تابش بالائی در جریان الکترونی و بار الکتریکی خود میباشد شرایط یون ایجاد شده از طلا با فاصله شعاع اتمی و شعاع یونی از حول محور [...]