دی ۱۴۰۰

مگنتومتر جریان نقاط گردابی

توسط |۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۱۲:۲۴:۵۷ +۰۰:۰۰دی ۲۸ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|

طلا یا فلزات پار مغناطیس یا غیر مغناطیس قدرت تابش جریان نیرو و انرژی میدان الکتریکی از وضعیت بار الکتریکی مربوط به الکترون مثبت را در شعاع اتمی داشته و این شعاع اتمی در لایه [...]

مگنتومتر دیا مغناطیس گردابی دفعی

توسط |۱۴۰۰-۱۰-۲۷ ۱۴:۴۸:۲۶ +۰۰:۰۰دی ۲۷ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|

جریان فلزاتی با بار الکتریکی مثبت دارای میدان الکتریکی مثبت است و جریان انرژی و تشعشع با الکترون مثبت را دارا است و این خصوصیات فلزاتی مانند طلا یا فلزات پارا مغناطیس است که توان [...]

فلزیاب فرکانسی مغناطیسی تفکیک با عدد وی دی ای

توسط |۱۴۰۰-۱۰-۲۵ ۱۳:۰۷:۴۱ +۰۰:۰۰دی ۲۵ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|

شکل کار تفکیک در یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب برای افزایش دقت در تعیین نوع فلزات و طلا و اهداف به نسبت طبقه همان هدف یا فلز یا طلا میباشد [...]

فلزیاب تفکیک دار تکنولوژی وی دی ای

توسط |۱۴۰۰-۱۰-۲۵ ۰۹:۵۳:۰۳ +۰۰:۰۰دی ۲۵ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|

برای تفکیک انواع فلزات شرایط تشخیص در طراحی مدار ان یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب باید توسط طراح ایجاد شده باشد و تکنولوژی و فن آوری در عملکرد ان یابنده [...]

فلزیاب تشخیص منابع و آلیاژ فلزات

توسط |۱۴۰۰-۱۰-۲۱ ۱۶:۵۵:۲۶ +۰۰:۰۰دی ۲۱ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|

امکان دارد در صحنه کار منابع یا سنگ ها یا کانیها یا فلزات پوسیده یا شرایط جابجائی ذرات انرژِی یا مغناطیسی یا فرکانسی یا الکتریکی را شکل داده باشد که در هر منطقه یا در [...]

عمق فلزیاب

توسط |۱۴۰۰-۱۰-۲۱ ۱۰:۰۷:۵۱ +۰۰:۰۰دی ۲۱ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|

برای مشخص نمودن توان عمق یک سیستم یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از طلا باید بهره برد و عمق یابنده با تفکیک طلا در عمق مشخص میگردد و از آنجا [...]

فلزیاب تخصص در عملیات جستجو

توسط |۱۴۰۰-۱۰-۲۰ ۱۳:۴۰:۱۵ +۰۰:۰۰دی ۲۰ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|

برای اینکه در صحنه کار اصلی بتوان هدف اصلی را بدست آورد اپراتور یا کاربر باید توانایی و تخصص در عملیات جستجو را از نظر ایجاد بهترین شرایط در تنظیمات را دارا باشد و آشنایی [...]

نمایش مطالب بیشتر