مرداد ۱۴۰۰

فروردین ۱۴۰۰

فلزیاب مغناطیسی نادید گرفتن

توسط |۱۴۰۰-۱-۲۴ ۱۲:۲۳:۴۷ +۰۰:۰۰فروردین ۲۴ام, ۱۴۰۰|فلزیاب پالسی|

فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج توان نادیده گرفتن جریانات مغناطیسی پر فشار یا با نیرو بالا را ندارد زیرا تنظیماتی برای حذف این جریانات در صحنه کار به غیر بالانس زمینی را دارا نیست و [...]

اردیبهشت ۱۳۹۹

فلزیاب مغناطیسی میدان مغناطیس بار الکتریکی

توسط |۱۳۹۹-۲-۲۹ ۱۱:۰۱:۲۶ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۲۹ام, ۱۳۹۹|فلزیاب پالسی|

در فلزیاب مغناطیسی ولتاژ شرایط میدان مغناطیس در سرجستجوگر را شکل می دهد و بار الکتریکی میدان مغناطیس با حالت فشار نیرو بر گرفته از ولتاژحرکت نموده حرکت بار الکتریکی میدان مغناطیس در فلزیاب مغناطیسی [...]

ضعف عمق فلزیاب مغناطیسی

توسط |۱۳۹۹-۲-۲۵ ۰۹:۵۷:۲۲ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۹|فلزیاب پالسی|

ضعف توان فلزیاب در کاوش فلزات در عمق زیاد مربوط به نوع طراحی و شکل کار ان فلزیاب میباشد فلزیاب مغناطیسی در تشخیص فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد ضعف داشته فلزیاب های مغناطیسی یا [...]