مرداد ۱۴۰۰

فلزیاب مغناطیسی جریان حرکت نیرو

توسط |۱۴۰۰-۵-۲۵ ۱۴:۵۰:۵۶ +۰۰:۰۰مرداد ۲۵ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|

در اثر فشار الکترون و بار الکتریکی مربوط به میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی به موقعیت مغناطیس و منابع و بار الکتریکی منابع و مواد معدنی زمین بطور طبیعی تغییرات بین جریان مغناطیسی زمین و [...]

فلزیاب مغناطیسی طلا عمق کم

توسط |۱۴۰۰-۵-۱۳ ۱۰:۵۶:۵۸ +۰۰:۰۰مرداد ۱۳ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|

باید در نظر داشت که در فلزیاب مغناطیسی در عمق کم یا فاصله کم در محدوده سرجستجوگرمیتوان توسط طلا تغییرات در جریان ولتاژ ایجاد نموده تا میدان مغناطیس در سرجستجوگر دچار تغییرات گردد ولی برای [...]

فلزیاب جداسازی منابع دیگر

توسط |۱۴۰۰-۵-۱۳ ۱۰:۵۴:۱۹ +۰۰:۰۰مرداد ۱۳ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|

فلزیاب یا رادار زمینی دستی برای جداسازی منابع دیگر از سیگنال علائم هدف مورد نظر یا طلا زمانی قابل اطمینان است که بتواند همان هدف یا طلا یا فلزات دیگر را که تعیین شده است [...]

فلزیاب مغناطیس مزاحم

توسط |۱۴۰۰-۵-۱۳ ۱۰:۴۸:۲۱ +۰۰:۰۰مرداد ۱۳ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|

مغناطیس مزاحم به ان دسته جریانات مغناطیسی یا میدان های مغناطیسی اطلاق میگردد که میتواند شرایط تشخیص فلزیاب یا رادار زمینی دستی را با خطا در تشخیص روبرو نماید یا از منابعی باشد که میدان [...]

فلزیاب اثر تغییر تنظیمات

توسط |۱۴۰۰-۵-۱۳ ۱۰:۴۱:۳۵ +۰۰:۰۰مرداد ۱۳ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|

اثر تغییر تنظیمات به نوع تنظیمات ان فلزیاب وابسته است و تنظیمات که در شرایط ماکروسکوپی یا تغییرات جزئی باشد با شرایط تنظیمات میکروسکوپی تغییرات دقیق و کلی متفاوت است تنظیمات میکروسکوپی تاثیر مستقیم در [...]

تیر ۱۴۰۰

خرداد ۱۴۰۰

فلزیاب تغییرات لایه یا مواد زمین

توسط |۱۴۰۰-۳-۲۱ ۱۶:۵۵:۱۴ +۰۰:۰۰خرداد ۲۱ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|

در یک صحنه کار مواد معدنی و منابع و سنگ ها و کانیها میتواند به شکل طبقات عمودی یا افقی قرار گرفته باشد و در صورتیکه این منابع و مواد معدنی از نوع متفاوت نسبت [...]

فلزیاب تفکیک دار برتری تراکم مغناطیسی

توسط |۱۴۰۰-۳-۲۱ ۱۶:۵۰:۴۵ +۰۰:۰۰خرداد ۲۱ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|

مغناطیس و جریان مغناطیسی در صحنه کار میتواند با وضعیت میدان الکتریکی بر یکدیگر فشار وارد نموده و یکی از میدان ها بر دیگری غالب یا ترکیب میگردد و عامل شکل گیری میدان الکترومغناطیس یا [...]

فلزیاب تفکیک دار منابع هم شکل

توسط |۱۴۰۰-۳-۱۸ ۰۵:۲۷:۰۷ +۰۰:۰۰خرداد ۱۸ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|

فلزات یا منابع یا اهداف میتوانند شرایطی از سیگنال یا مغناطیس یا الکتریکی را از خود تابش نماید که شرایطی شبیه سیگنال طلا یا فلز مورد نظر باشد و کربن و سیلیکات آلومینیوم و کلسیم [...]

فلزیاب تفکیک دار ادیت و ترشهولد

توسط |۱۴۰۰-۳-۱۶ ۱۳:۴۹:۳۱ +۰۰:۰۰خرداد ۱۶ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|

ادیت با عدد وی دی ای در یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب تفکیک دار کاربرد دارد و نوع یابنده فرکانسی دارای تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد میباشد و خصوصیات [...]

نمایش مطالب بیشتر