اردیبهشت ۱۴۰۰

اردیبهشت ۱۴۰۰

فلزیاب جداسازی فرکانس طلا

توسط |۱۴۰۰-۲-۷ ۰۴:۱۹:۳۸ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۷ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری|

برای جداسازی طلا از انواع فلزات یا تفکیک انواع فلزات میتوان از فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با اصول رادار بهره برده و فرکانس در تشخیص فلزات یا تفکیک طلا توان [...]

مگنتومتر یون یاب محدوده یونی مغناطیسی

توسط |۱۴۰۰-۲-۶ ۰۳:۵۰:۱۴ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۶ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری|

در بعضی مواقع فلزات مغناطیسی یا آنها که جذب آهنربا میشوند به دلیل جریان حرکت مغناطیسی یا الکترون ها آزاد در اطراف در وضعیت انتقال به اتم ها یا مولکول های دیگر میتواند با فاصله [...]

فلزیاب قابلیت نفوذ جذب عمق

توسط |۱۴۰۰-۲-۵ ۱۵:۳۵:۰۰ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۵ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری|

فلزیاب یا رادار زمینی دستی که از اصول رادار در طراحی مدار خود بهره برده است طبق جریان فرکانس عمل نموده و وضعیت فرکانس برای خود دارای شرایط ویژه میباشد و فرکانس در اصل شکل [...]

فلزیاب مگنتومتر یون یاب تغییرات هدف

توسط |۱۴۰۰-۱-۳۰ ۱۲:۲۲:۴۶ +۰۰:۰۰فروردین ۳۰ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری|

شرایط تشخیص در یابنده تصویری بنابر آشکار نمودن کلیه وضعیت زمین یا فلزات یا منابع میباشد و یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب تصویری از انجا که از اصول رادار تصویری [...]

فلزیاب تصویری نیاز به فیلتر انالیز

توسط |۱۴۰۰-۱-۲۶ ۰۷:۵۷:۵۴ +۰۰:۰۰فروردین ۲۶ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری|

در فلزیاب تصویری باید لکه رنگ ها یا تصویر را فیلتر یا انالیز نمود تا وضعیت هدف از دیگر منابع متمایز گردد یکی از دلایلی که در فلزیاب تصویری نیاز به فیلتر یا انالیز است [...]

مدار فلزیاب توان حذف دیگر سیگنال دیگر

توسط |۱۴۰۰-۱-۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ +۰۰:۰۰فروردین ۲۰ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری|

مدار فلزیاب باید بصورتی طراحی گردد که بتواند سیگنال یا علائم دیگر منابع را تشخیص داده و جدا نماید و فلزیاب یا رادار زمینی دستی ان دسته علائم سیگنال مربوط به جریانات مغناطیسی یا فرکانسی [...]

فلزیاب تفاوت سیگنال مزاحم

توسط |۱۴۰۰-۱-۱۶ ۰۷:۰۸:۱۱ +۰۰:۰۰فروردین ۱۶ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری|

تشخیص تفاوت سیگنال مزاحم در اصل جدا نمودن میدان مغناطیسی و میدان الکتریکی منابع دیگر به نسبت فلز یا طلا مورد نظر است و جریانات مغناطیسی در صحنه کار از هر عاملی میتواند پدید اید [...]

نمایش مطالب بیشتر