مهر ۱۴۰۰

مگنتومتر یون یاب تغییر مولکولی پارا مغناطیس

توسط |۱۴۰۰-۷-۲۲ ۱۹:۱۲:۴۳ +۰۰:۰۰مهر ۲۲ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری|

ذات مولکولی طلا یا فلزات پارا مغناطیس یکی از عواملی است که طلا یا فلزات یا منابع پارا مغناطیس تحت تاثیر مغناطیس یا یون قرار نمیگیرد و در کل مغناطیس یا یون یا تابش الکترون [...]

فلزیاب ایجاد شرایط درست با تنظیمات

توسط |۱۴۰۰-۷-۱۷ ۱۲:۴۱:۰۰ +۰۰:۰۰مهر ۱۷ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری|

درست تنظیم نمودن و تشخیص دادن پاسخ اشتباه از صحیح در یابنده خود موجب مشخص نموده وضعیت هدف اصلی از دیگر منابع میگردد و توان جداسازی انواع فلزات و اهداف و طلا و ذرات مزاحم [...]

فلزیاب پاسخ مغناطیس طلا بار الکتریکی

توسط |۱۴۰۰-۷-۱۷ ۱۲:۳۳:۱۳ +۰۰:۰۰مهر ۱۷ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری|

ان دسته فلزات که دارای شرایط غیر مغناطیس هستند به یابنده های مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا وی ال اف یا تی ار و .... در فاصله یا عمق زیاد پاسخ نمی دهند زیرا مغناطیس [...]

مهر ۱۴۰۰

فلزیاب جریان خلاء تغییرات دامنه مغناطیسی

توسط |۱۴۰۰-۷-۶ ۰۸:۵۸:۴۹ +۰۰:۰۰مهر ۶ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری|

در تغییرات لایه های زمین یا وضعیت قرار گرفتن منابع و مواد معدنی یا سنگ ها یا کانیهای یا ذرات مغناطیسی و جریانات الکترون رها شده در موقعیت یون وضعیت های شکل میگیرد که میتواند [...]

اردیبهشت ۱۴۰۰

فلزیاب تصویری تراکم علائم

توسط |۱۴۰۰-۲-۳۰ ۰۶:۳۵:۱۳ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۳۰ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری|

فلزیاب تصویری که طبق قانون رادار عمل مینماید هر گونه تغییرات در اطراف خود و زیر زمین را بصورت لکه رنگ یا عدد وی دی ای VDI آشکار مینماید و میتواند در محدوده تصویرگیری با [...]

فلزیاب ذرات بزرگتر

توسط |۱۴۰۰-۲-۱۸ ۰۶:۴۳:۵۰ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۱۸ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری|

در صحنه کار زمانیکه سرعت جابجائی ذرات از منابع پر انرژی بالاتر از سرعت حرکت ذرات بار الکتریکی یا ذرات انرژی و تشعشع هدف باشد وضعیت تشخیص هدف اصلی میتواند با توان پائین تری در [...]

نمایش مطالب بیشتر