درباره ادمین تریشورز

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.

مرداد ۱۴۰۰

فلزیاب مغناطیس مزاحم

توسط |۱۴۰۰-۵-۱۳ ۱۰:۴۸:۲۱ +۰۰:۰۰مرداد ۱۳ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|

مغناطیس مزاحم به ان دسته جریانات مغناطیسی یا میدان های مغناطیسی اطلاق میگردد که میتواند شرایط تشخیص فلزیاب یا رادار زمینی دستی را با خطا در تشخیص روبرو نماید یا از منابعی باشد که میدان [...]

فلزیاب اثر تغییر تنظیمات

توسط |۱۴۰۰-۵-۱۳ ۱۰:۴۱:۳۵ +۰۰:۰۰مرداد ۱۳ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|

اثر تغییر تنظیمات به نوع تنظیمات ان فلزیاب وابسته است و تنظیمات که در شرایط ماکروسکوپی یا تغییرات جزئی باشد با شرایط تنظیمات میکروسکوپی تغییرات دقیق و کلی متفاوت است تنظیمات میکروسکوپی تاثیر مستقیم در [...]

مرداد ۱۴۰۰

فلزیاب مغناطیسی فاصله طلا

توسط |۱۴۰۰-۵-۶ ۱۷:۲۹:۲۵ +۰۰:۰۰مرداد ۶ام, ۱۴۰۰|فلزیاب مغناطیسی|

فلزیاب مغناطیسی در فاصله یا عمق کم تحت شرایط تغییرات فاز از وجود طلا قرار میگیرد و دلیل ان به هم خوردن جریان همگرائی میدان مغناطیس سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی نسبت [...]

ساختار کار مغناطیس سنج مگنتومتر

توسط |۱۴۰۰-۵-۶ ۱۷:۲۴:۱۶ +۰۰:۰۰مرداد ۶ام, ۱۴۰۰|فلزیاب مغناطیسی|

ساختار کار مغناطیس سنج یا مگنتومتر ایجاد میدان مغناطیسی در سرجستجوگر یا سنسور مغناطیسی خود است و واکنش در مگنتومتر یا مغناطیس سنج تشخیص تغییرات مغناطیسی در اطراف یا زیر سرجستجوگر یا سنسور مغناطیسی است [...]

فلزیاب طلا جریان مغناطیس

توسط |۱۴۰۰-۵-۶ ۱۷:۲۰:۵۸ +۰۰:۰۰مرداد ۶ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|

طلا در جریان الکترونی خود وضعیت شرایط مثبت را دارد یا اخرین طبقه لایه الکترونی ان بار مثبت است طلا دارای مغناطیس بسیار پائین یا کم میباشد و برای این به طلا پارا مغناطیس میگویند [...]

خرداد ۱۴۰۰

فلزیاب تفکیک دار با جدول تفکیک

توسط |۱۴۰۰-۳-۲۲ ۱۶:۱۳:۲۹ +۰۰:۰۰خرداد ۲۲ام, ۱۴۰۰|دسته‌بندی نشده|

یابنده های تفکیک دار در دنیا همگی از عدد وی دی ای برای جداسازی بهره میبرند و این جدول تفکیک یا وی دی ای اسکال در اصل برای مشخص نمودن انواع فلزات در طبقات گوناگون [...]

فلزیاب مغناطیس نویز مواد زمین

توسط |۱۴۰۰-۳-۲۲ ۱۶:۱۲:۰۱ +۰۰:۰۰خرداد ۲۲ام, ۱۴۰۰|فلزیاب مغناطیسی|

فلزیاب مغناطیسی در زمانیکه وضعیت زمین در صحنه کار از نظر نوع مواد معدنی و منابع ناگهانی تغییر میابد از خود واکنش نشان داده و جهت میدان مغناطیس سرجستجوگر تغییر یافته و تغییر فاز شکل [...]

فلزیاب تغییرات لایه یا مواد زمین

توسط |۱۴۰۰-۳-۲۱ ۱۶:۵۵:۱۴ +۰۰:۰۰خرداد ۲۱ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|

در یک صحنه کار مواد معدنی و منابع و سنگ ها و کانیها میتواند به شکل طبقات عمودی یا افقی قرار گرفته باشد و در صورتیکه این منابع و مواد معدنی از نوع متفاوت نسبت [...]

نمایش مطالب بیشتر