نحوه کار فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی را باید اپراتور یا کاربر بطور دقیق با رعایت اصول مربوط به همان سیستم به انجام رساند تا کسب مهارت بدست آورد و یابنده حرفه ای که دارای تنظیمات تفکیک برای جداسازی انواع منابع و فلزات میباشد نیاز به اپراتور حرفه ای دارد و این نوع سیستمها از دسته یابنده های باید باشد که بتواند انواع فلزات و طلا را طبق جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE تفکیک نماید و ابعاد و ذرات را با ترشهولد THRESHOLD جدا نماید و نحوه کار فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب تفکیک دار خاص و مربوط به همین دسته سیستم میباشد و اپراتور یا کاربر باید بر روی این دسته سیستمها روش کار مربوط به خود این سیستمها یابنده تفکیک دار را پیاده نماید

توسط |۱۴۰۰-۶-۳۱ ۱۴:۱۵:۳۰ +۰۰:۰۰شهریور ۳۱ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|