یون یاب یا مگنتومتر توان تشخیص فلزات یا طلا را نداشته زیرا سیستم تشخیص در یون یاب یا مگنتومتر واکنش به تغییرات پرفشار یون یا مغناطیس است و فلزات و طلا در وضعیت جدید یا قدیم در ذات خود ان میزان دچار تراکم مغناطیسی یا یونی نمیشوند تا توسط مگنتومتر یا یون یاب قابل تشخیص باشند و سیستم مگنتومتر یا یون یاب یا تسلا یا هر سیستم که نتواند در جا بر روی فلزات یا طلا یا اهداف پاسخ دهد توان جداسازی نداشته در نتیجه اگر سیستم تصویری باشد نیز به سه بعدی ان اطمینان نمیتوان نمود زیرا قدرت تشخیص فلزات یا طلا را ندارد که نشانه ای از عملکرد ان برای مشخص نمودن فلزات یا طلا قابل اثبات باشد و نتیجه سه بعدی ان از هر تغییری میتواند باشد و یون فلزات و طلا در هیچ شرایطی با تراکم بالا شکل نمیگیرد که بتوان با یون یاب انرا تشخیص دهد در اصل وضعیت تشخیص در یون یاب به شکلی نمی باشد که بتواند یون یا مغناطیس فلزات یا طلا را در پائین ترین حد تشخیص دهد

توسط |۱۴۰۰-۷-۲۳ ۰۹:۵۹:۰۸ +۰۰:۰۰مهر ۲۳ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|