ان دسته فلزات که دارای شرایط غیر مغناطیس هستند به یابنده های مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا وی ال اف یا تی ار و …. در فاصله یا عمق زیاد پاسخ نمی دهند زیرا مغناطیس یا میدان های مغناطیس در طول حرکت از هم جداشده یا دارای شرایط فشار اولیه در زمان انتشار با تعادل در جریان نیرو در حرکت در طول زمان با فاصله گرفتن از منبع سرجستجوگر نخواهد بود یا مغناطیس در طول حرکت توان اولیه را نداشته و در مسیر حرکت قدرت اولیه را از دست داده و بر طلا نمیتوانند فشار بالائی را در جهت واکنش نیرو وارد نمایند و شرایط الکترون و بار الکتریکی مثبت طلا نیز اجازه وارد آمدن نیرو مغناطیس برخورد را نمی دهد و همین شرایط وضعیت پس زدگی مغناطیس را ایجاد نموده و طلا با داشتن فاصله با سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیس هیچ تغییر در شرایط ایجاد دو میدان مغناطیس متفاوت یا تغییر فاز یا تغییر در موج مغناطیسی یابنده مغناطیسی نمی نماید تا بتواند فلزیاب مغناطیسی طلا را در عمق یا با فاصله زیاد تشخیص دهد

توسط |۱۴۰۰-۷-۱۷ ۱۲:۳۳:۱۳ +۰۰:۰۰مهر ۱۷ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری|