کار مختصات یابی یا ردیابی برای مشخص نمودن وضعیت هدف یا طلا یا فلز در بعضی از مناطق با حرکت های متضاد یا واکنش های متضاد روبرو خواهد شد و این نوع پاسخ های متضاد از اهداف یا منابع یا فلزات موجب ایجاد اختلاف در تشخیص اپراتور یا کاربر میگردد در این شرایط سیستم فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب یک هدف را بعنوان یک منبع دیگر در نظر میگردد و ان هدف یا طلا یا فلز را در دید خود قرار نمی دهد و محدوده یا مرکز هدف یا طلا یا فلز را مشخص نمی نماید یا پاسخی به ان فلز یا هدف یا طلا نمی دهد این اتفاقات به دلایل متفاوت میتواند شکل بگیرد و عواملی مانند تنظیمات نامناسب یا حرکت یا مختصات یابی ناصحیح یا وجود منابعی که دید سیستم یابنده را برای تشخیص با نهایت ظرفیت در واکنش روبرو نماید

توسط |۱۴۰۰-۷-۱۳ ۱۸:۰۰:۴۰ +۰۰:۰۰مهر ۱۳ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|