خصوصیات اولیه یک یابنده واکنش به تشخیص فلزات یا طلا یا اهداف در عین زمان جستجو است یا پاسخ دادن به فلزات یا طلا است و سیستم فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب به نسبت نوع مدار ان که از فرکانس یا مغناطیس بهره میبرد بر روی فلزات یا طلا یا جداسازی منابع در سطح و عمق از خود واکنش نشان می دهد که فلزیاب های آنتنی یا تصویری یا پالسی یا وی ال اف یا تی ار یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب با وجود اینکه طبق فرکانس یا مغناطیس کار میکند توانایی تشخیص فلزات یا طلا یا منابع را از خود برای تغییر فاز در مغناطیسی ها یا تشخیص تفکیک با عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم در انرژی و تشعشع نشان می دهد و اینکه در مرحله اولیه میتوانند فلزات یا هدف یا طلا را تشخیص دهند اثبات کار انها در جداسازی تفکیک یا تشخیص فلزات یا طلا یا اهداف است

توسط |۱۴۰۰-۷-۱۹ ۱۷:۱۱:۰۱ +۰۰:۰۰مهر ۱۹ام, ۱۴۰۰|ردیاب خوراکی|