فلزیاب مغناطیسی در زمانیکه وضعیت زمین در صحنه کار از نظر نوع مواد معدنی و منابع ناگهانی تغییر میابد از خود واکنش نشان داده و جهت میدان مغناطیس سرجستجوگر تغییر یافته و تغییر فاز شکل میگیرد و موجب خطا در تشخیص میگردد
این موضوع در رابطه با فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا فلزیاب تی ار TR یا دستگاه مغناطیس سنج از نوع مگنتومتر یا مگنت که از تغییرات وضعیت میدان مغناطیس بهره میبرد اثر خطای بالاتری را اشکار مینماید و پاسخ از این منابع را در صحنه کار ایجاد مینماید

توسط |۱۴۰۰-۳-۲۲ ۱۶:۱۲:۰۱ +۰۰:۰۰خرداد ۲۲ام, ۱۴۰۰|فلزیاب مغناطیسی|