فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج توان نادیده گرفتن جریانات مغناطیسی پر فشار یا با نیرو بالا را ندارد زیرا تنظیماتی برای حذف این جریانات در صحنه کار به غیر بالانس زمینی را دارا نیست و بالانس زمینی نیز در حین حرکت همگرایی خود را با وضعیت جریان بار الکتریکی زمین از دست می دهد
هر نوع تغییرات در صحنه کار میتواند شرایط قدرت تشخیص یا شرایط ثبات در این سیستم ها را با واکنش کامل یا کاهش قدرت در این سیستمها روبرو نماید

توسط |۱۴۰۰-۱-۲۴ ۱۲:۲۳:۴۷ +۰۰:۰۰فروردین ۲۴ام, ۱۴۰۰|فلزیاب پالسی|