در اثر فشار الکترون و بار الکتریکی مربوط به میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی به موقعیت مغناطیس و منابع و بار الکتریکی منابع و مواد معدنی زمین بطور طبیعی تغییرات بین جریان مغناطیسی زمین و میدان مغناطیس سرجستجوگر پدید می اید که همین تغییرات یا ایجاد فشار و نیرو بر یکدیگر از اثرات بارالکتریکی است که این تغییرات میتواند بر روی توان فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج اثر نامطلوب بگذارد

توسط |۱۴۰۰-۵-۲۵ ۱۴:۵۰:۵۶ +۰۰:۰۰مرداد ۲۵ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|