فلزیاب پالسی یا وی ال اف یا تی ار و ……………. یا هر نوع یابنده مغناطیسی در کل با تشخیص در اختلال در میدان مغناطیس سرجستجوگر خود واکنش نشان می دهد و فلزات مانند طلا یا هر منبع که جریان مغناطیس قابل تشخیص برای یابنده مغناطیسی نداشته باشد نمیتواند بر روی ان فلز از خود واکنش نشان دهد و تغییرات در سرجستجوگر یابنده مغناطیسی بخصوص طلا در عمق ایجاد نخواهد شد و جریان حرکت شکل دهند میدان مغناطیس در سرجستجوگر با قدرت ثابت در چرخش پدید آورنده میدان مغناطیس نخواهد بود یا در حین چرخش برای شکل گیری مغناطیسی تعادل در یک زمان وجود نخواهد داشت و این چرخش نیرو شکل دهنده میدان مغناطیس دارای ثبات پیوسته نمی باشد و پیوستگی ثبات در سرجستجوگر در حین شکل گیری دچار تغییر خواهد شد و ایجاد مغناطیس با پایه ثابت از ولتاژ را نداشته باشد و این خصوصیات از جریان تبدیل ولتاژ به مغناطیس نیز میباشد زیرا آمپردر سرجستجوگر مغناطیسی نسبت به حرکت در وضعیت ایجاد مغناطیس ثبات نداشته یا ثابت در طول مسیر ساخت میدان مغناطیس ندارد

توسط |۱۴۰۰-۷-۲۴ ۱۱:۵۴:۴۳ +۰۰:۰۰مهر ۲۴ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|