ثبات در تشخیص فلزات یا طلا یا منابع در یابنده مغناطیسی یا فلزیاب پالسی یا تی ار یا وی ال اف و…… با شرایط زمین و نوع فلز و هدف و عمق ان ارتباط مستقیم دارد و تفکیک با ثبات یکسان برای فلزات در سطح نسبت به عمق یا زمین الوده یا یکدست به دلیل تغییرات جریان بار الکتریکی در میدان مغناطیس سرجستجوگر و زمین صحنه کار پدید نمی آید یا میتوان ابراز نمود این عوامل جریان حرکتی در رفت و برگشت شرایط مغناطیس برای تشخیص را با اختلاف در تشخیص روبرو مینماید و تفاوت تغییر در بار الکتریکی میدان مغناطیسی یابنده مغناطیسی از تغییرات در برخورد با منابع یا اهداف یا فلزات یا طلا عمل مینماید یا شکل میگیرد و در چنین وضعیت در نهایت دو حالت آهنی و غیر آهنی را میتواند جدا نماید زیرا اصل تغییر در ایجاد میدان مغناطیس مخالف در مغناطیس سرجستجوگر یابنده مغناطیسی پدید می اید و میدان مغناطیس هدف یا فلز یا طلا با فشار وارده از میدان مغناطیس سرجستجوگر عمل بازتاب مغناطیسی را شکل می دهد و تعادل میدان مغناطیس و جریان بار الکتریکی سرجستجوگر تغییر میابد که این وضعیت توان تشخیص فلزات یا طلا یا منابع را با ثبات در عمق و زمین های متفاوت از بین میبرد یا ثبات در تشخیص فلزات یا اهداف یا منابع به شکل یکسان در همه زمین ها و در عمق های متفاوت در روش حرکتی بدست نمی آید

توسط |۱۳۹۹-۱۱-۴ ۰۴:۴۱:۳۴ +۰۰:۰۰بهمن ۴ام, ۱۳۹۹|فلزیاب مغناطیسی|