فلزیاب های مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا وی ال اف یا تی ار و …. برای تشخیص طلا یا فلزات غیر مغناطیسی یا پارا مغناطیس در عمق یا در زمین های آلوده کاهش توان تشخیص در اختلاف شکل موج مغناطیسی نسبت به مغناطیس سرجستجوگر را در وضعیت اولیه خود درروش حرکتی داشته و اختلال در بار های الکتریکی مغناطیس نسبت به فاصله زمانی در بازتاب منتشر شده نیز درکاهش توان تشخیص فلزات غیر مغناطیس یا پارا مغناطیس مانند طلا اثر میگذارد در کل جریان توان مغناطیس در طول مسیر انتشار با کاهش توان روبرو میشود و خاصیت طلا دارا بودن مغناطیس با شرایط بسیار پائین است زمانیکه از سرجستجوگر فلزیاب یا یابنده مغناطیسی فاصله میگیرد هیچ واکنشی به جریان موج مغناطیسی سرجستجوگر نمی دهد و فلزات پارا مغناطیس یا خود طلا مغناطیس قابل انتشار با فشار بالا را ندارد و شرایطی مغناطیسی را شکل نمی دهد تا واکنشی ایجاد شود و ساختار کار یابنده مغناطیسی عمل تغییر فاز در دو میدان مغناطیس مخالف است و طلا چنین شرایطی را برای موج مغناطیسی در سرجستجوگر یابنده مغناطیسی در فاصله زیاد ایجاد نمی نماید

توسط |۱۴۰۰-۷-۱۹ ۱۷:۱۳:۱۰ +۰۰:۰۰مهر ۱۹ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|