از انجا که بکارگیری مادون قرمز و التراسونیک در فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از تجهیرات توانمندی برای حرکت با سرعت و تعادل منظم فرکانس در جهت تعیین شده بر روی عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم است انتشار جریان حاصله از مادون قرمز و التراسونیک خطوط موازی و هم عرض را در وضعیت خارج از ارسال و بازتاب قرار می دهد و نویز ها یا شرایط تحت فشار را بر سر مسیر حرکت خود باز نموده یا از ان عبور مینماید و بکار گیری التراسونیک یا سنسور التراسونیک در فلزیاب های فرکانسی کاربرد تکنیکی داشته و کار ان افزایش توان در نفوذ فرکانس حاصل از مدار اصلی طبق اصول رادار است و در زیر دریائی ها و هواپیما ها و موشک ها و فضاپیماها و سیستمهای ناوبری برای تشخیص بهتر در شرایط نامطلوب کاربرد دارد و برای افزایش توان در رادار در جهت حرکت انرژی و تشعشع در شرایط نامطلوب در نقطه زنی از مادون قرمز و التراسونیک بهره برده میشود و در فلزیاب های فرکانسی نیز از همین فرایند برای افزایش توان در تفکیک با عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم بهره برده میشود

توسط |۱۴۰۰-۷-۱۶ ۱۸:۲۸:۱۹ +۰۰:۰۰مهر ۱۶ام, ۱۴۰۰|فلزیاب آنتنی|