خصوصیات جستجو در رادارها ارسال و دریافت یا در دسته جذبی است و رادار های پرقدرت بصورت فرکانسی عمل نموده و طراحان سیستمهای رادار فرکانسی باید ویژگیهای جداسازی بین منابع و اهداف و تغییرات در تشخیص سیستم را در نظر گرفته تا کیفیت بالایی از تفکیک بدست آید و فرکانس در انتشار یا بازتاب وضعیت ویژه هم دستور تعیین شده در تنظیمات را مورد نظر در جداسازی انرژی و تشعشع قرار می دهند در فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از نوع فرکانسی شرایط طبق اصول رادار است و فرکانس در وضعیت انتشار یا جذب برای جداسازی طبق تنظیمات در عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم عمل مینماید

توسط |۱۴۰۰-۷-۱۶ ۱۸:۳۰:۳۸ +۰۰:۰۰مهر ۱۶ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|