بالانس زمینی در جریان میدان مغناطیس شکل گرفته از ولتاژ بر روی سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی یا ردیاب مغناطیسی توان عملکرد را افزایش می دهد و هر نوع بالانس زمینی در یابنده یا فلزیاب یا ردیاب مغناطیسی یا یون یاب یا مگنتومتر میتواند در شرایط حرکت و تغییرات جریان در حالت حرکت با یابنده ثبات ایجاد شده را از دست دهد در مجموع بالانس زمینی یا بالانس هوائی در هر شرایط در دسته سیستمهای مغناطیسی یا یون یاب یا مگنتومتر حالت ثبات را ایجاد مینماید ولی خود بالانس شرایط بی ثباتی را نیز در اثر هر نوع تغییر یونی یا مغناطیسی را به همراه خواهد داشت در کل هر نوع تغییرات میتواند بر روی تشخیص جریانات یونی یا مغناطیسی از همه منابع متفاوت بر روی مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب پالسی یا وی ال اف یا تی ار و …. اثر نامطلوب بگذارد و ایجاد خطا در تشخیص این دسته سیستمها نماید و در یابنده های فرکانسی که با عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم عمل مینماید به دلیل بهره نگرفتن از ولتاژ در جریان ایجاد فرکانس ارسالی در سر آنتن یا سنسور فرکانسی یا کوئل یا لوپ یا سرجستجوگرنیاز به جریان بالانس زمینی نمی باشد

توسط |۱۴۰۰-۸-۱۱ ۰۹:۲۲:۱۵ +۰۰:۰۰آبان ۱۱ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|