اهداف و فلزات و منابع هر کدام طبقات جریان مغناطیسی و فرکانسی مربوط به خود را داشته و نسبت به نوع تشخیص ان فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب که فرکانسی یا مغناطیسی عمل مینماید میتوان تعیین طبقه هدف یا فلزات یا طلا را در تفکیک ان بدست آورد و در یابنده های فرکانسی که عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم دارند میتوان شرایط جریان بازتاب انرژی و تشعشع خاص هر هدف یا طلا یا فلزات را بصورت مجزا تفکیک نمود و با وجود شرایط فرکانس هر هدف یا طلا با تعیین عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم اپراتور یا کاربر میتواند عدد خاص مربوط به همان منبع یا مواد یا هدف یا فلز را به سیستم یابنده فرکانسی دستور دهد که سیستم یابنده فرکانسی قابلیت تشخیص و مشخصات سیگنال بازتاب شده همان هدف یا طلا یا فلز را داشته و باشد و هر فلز یا هدف مانند طلا و نقره و مس و روی و آهن و آلومینیوم و کروم و نیکل برنز و برنج و حفره و آلیاژ ها عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم مربوط به خود را خواهد داشت و این جریان تشخیص متعلق به ذرات بار الکتریکی مربوط به الکترون بازتاب شده از ان هدف یا طلا یا فلز میباشد

توسط |۱۴۰۰-۸-۲۸ ۱۴:۳۷:۱۹ +۰۰:۰۰آبان ۲۸ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|