طلا در جریان الکترونی خود وضعیت شرایط مثبت را دارد یا اخرین طبقه لایه الکترونی ان بار مثبت است
طلا دارای مغناطیس بسیار پائین یا کم میباشد و برای این به طلا پارا مغناطیس میگویند
مغناطیس موجود در طلا نیز به دلیل تابش جریان الکترونی طلا خارج از حول محور طلا با فاصله از مرکز طلا شکل میگیرد
وجود مغناطیس در طلا توسط فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج یا تسلا در فاصله یا عمق بخصوص در روش حرکتی با سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی قابل تشخیص نمی باشد
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه
فروش مشاوره طلایاب فلزیاب 09126270600

توسط |۱۴۰۰-۵-۶ ۱۷:۲۰:۵۸ +۰۰:۰۰مرداد ۶ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|