در صحنه کار زمانیکه سرعت جابجائی ذرات از منابع پر انرژی بالاتر از سرعت حرکت ذرات بار الکتریکی یا ذرات انرژی و تشعشع هدف باشد وضعیت تشخیص هدف اصلی میتواند با توان پائین تری در دید فلزیاب قرار بگیرد
ذرات با ترکیب بزرگتر یا شدت بیشتر به نسبت ذرات هدف اصلی یا طلا باشد علائم و جریان بازتاب شده بصورت پخشنده یا B منتشر میگردد و دید فلزیاب را پوشش داده و موجب پاسخ اشتباه میگردد
بازتاب ذرات سیگنال مزاحم از دیگر منابع و مواد معدنی و فلزات که مورد نظر نمی باشد یا ذرات الکتریکی یا الکترونی که دارای جریان بازتاب با سرعت بیشتر و بزرگتر میباشد میتواند در فلزیاب های مغناطیسی یا مغناطیس سنج ایجاد خطا نماید و دلیل ان نداشتن تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD طبق اصول رادار است که نمی تواند تفاوت ذرات با انرژی بالاتر از دیگر منابع را از هدف اصلی یا طلا تشخیص دهد

توسط |۱۴۰۰-۲-۱۸ ۰۶:۴۳:۵۰ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۱۸ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری|