فلزیاب در حین جستجو و انجام عملیات برای تشخیص نوع هدف با شرایط تغییرات زمین یا دیگر فلزات و منابع میتواند روبرو شود که هر کدام این منابع برای خود وضعیت مغناطیسی یا الکتریکی خاص خود را دارا است و همین شرایط میتواند موقعیتی را پدید اورد که فلزیاب در تشخیص با کاهش توان یا خطا در تشخیص روبرو گردد
فلزیاب سیگنال مزاحم یا نویز مزاحم را در صورتی میتواند تشخیص داده و از دید خود حذف نماید که مدار فلزیاب توان خارج نمودن علائم مزاحم یا پارازیت یا نویز مزاحم یا مضر را در پردازشگر تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE که مربوط به تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD را داشته باشد با داشتن چنین تنظیماتی اپراتور فلزیاب میتواند موقعیت هدف اصلی را از دیگر منابع تشخیص داده و مشخص نماید

توسط |۱۴۰۰-۳-۸ ۱۶:۵۵:۲۸ +۰۰:۰۰خرداد ۸ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|