فلزیاب یا رادار زمینی دستی برای جداسازی منابع دیگر از سیگنال علائم هدف مورد نظر یا طلا زمانی قابل اطمینان است که بتواند همان هدف یا طلا یا فلزات دیگر را که تعیین شده است مجزا تفکیک نماید و اصول جداسازی از پایه های عملیات تفکیک در فلزیاب یا رادار زمینی دستی است
جداسازی در فلزیاب مغناطیسی میتواند با تغییرات در تشخیص اهداف اهنی از اهداف غیر اهنی باشد که در اصل تفکیک فلزات نیست فقط جداسازی به روش تشخیص تفاوت است
این نوع فلزیاب ها نمی توانند تغییرات و نوع فلزات را دسته بندی شده جداسازی نمایند و بصورت کلی تشخیص می دهند و توان تشخیص جزئیات فلزات از یکدیگر برای تفکیک ندارند

توسط |۱۴۰۰-۵-۱۳ ۱۰:۵۴:۱۹ +۰۰:۰۰مرداد ۱۳ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|