یابنده های تفکیک دار در دنیا همگی از عدد وی دی ای برای جداسازی بهره میبرند و این جدول تفکیک یا وی دی ای اسکال در اصل برای مشخص نمودن انواع فلزات در طبقات گوناگون با عدد مخصوص هر فلز یا هدف میباشد و در یابنده های مغناطیسی مانند پالسی یا وی ال اف یا تی ار و …. و یابنده های فرکانسی تفکیک دار از عدد وی دی ای بهره برده میشود و اعداد تفکیک وی دی ای برای هر دو دسته یابنده مغناطیسی و فرکانسی برای هر نوع فلز یا هدف یکی است و تنها تفاوت در تشخیص در فرکانس و تشخیص با مغناطیس است که توانایی ان یابنده تفکیک دار را از هم جدا مینماید و یابنده مغناطیسی در شرایط عملکردی مغناطیس است و فلزات یا منابع مغناطیسی یا آهنربا آنها را جذب مینماید بخوبی تشخیص می دهد ولی توان تفکیک طلا یا فلزاتی که غیر مغناطیس هستند یا آهنربا انها را جذب نمی نماید را در روش حرکتی در عمق نداشته و اصول یک سیستم یابنده حرفه ای این است که بتواند بر روی طلا در یک عمق نسبی به نسبت توان مدار طراحی شده پاسخ دهد

توسط |۱۴۰۰-۳-۲۲ ۱۶:۱۳:۲۹ +۰۰:۰۰خرداد ۲۲ام, ۱۴۰۰|دسته‌بندی نشده|