ادیت با عدد وی دی ای در یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب تفکیک دار کاربرد دارد و نوع یابنده فرکانسی دارای تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد میباشد و خصوصیات جداسازی با تفکیک انواع فلزات و اهداف میباشد و یک یابنده فرکانسی از نوع آنتنی یا تصویری یا لیزری که فرکانسی باشد و عدد وی دی ای در ان با اصول رادار عمل نماید باید تمامی فلزات یا منابع یا اهداف و مواد معدنی و ذرات را با دقت جداسازی نماید و اگر یک یابنده بعنوان فرکانسی با عدد وی دی ای ارائه گردد و فقط تشخیص طلا و نقره و مس و آهن و برنز و حفره را داشته باشد یک یابنده فرکانسی با عدد وی دی ای نمیباشد بلکه از دسته سیستمهای فانکشن ژنراتور یا مغناطیسی است و از تنظیمات با نام وی دی ای و ترشهولد بهره برده ولی کار اعداد وی دی ای در یابنده فرکانسی را ندارد و نمیتواند طلا را در عمق تفکیک نماید و یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب تفکیک دار فرکانسی توان تفکیک طلا در عمق نسبی به نسبت عمق نهایی را از یک متر تا سه متر حداقل داشته باشد و توان جداسازی فلزات آلیاژی را با ترشهولد سطح و حجم داشته باشد

توسط |۱۴۰۰-۳-۱۶ ۱۳:۴۹:۳۱ +۰۰:۰۰خرداد ۱۶ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|