در یک صحنه کار مواد معدنی و منابع و سنگ ها و کانیها میتواند به شکل طبقات عمودی یا افقی قرار گرفته باشد و در صورتیکه این منابع و مواد معدنی از نوع متفاوت نسبت به هم باشد یا دو دسته مواد معدنی یا منابع که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند یا لایه های زمین بصورت ناگهانی تغییرات عمودی یا افقی داشته باشد میتواند شرایط خاصی را بعنوان تفاوت با تغییرات نیرو یا میدان ها پدید اورد و همین تغییرات ناگهانی عامل ایجاد شرایط خلاً یا حفره مغناطیسی یا انباشتگی در وارد نمودن نیرو بر یکدیگرگردد و موجب بازتاب علائم مزاحم یا سیگنال مزاحم گردد و عامل خطا در تشخیص فلزیاب گردد

توسط |۱۴۰۰-۳-۲۱ ۱۶:۵۵:۱۴ +۰۰:۰۰خرداد ۲۱ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|