تصویرگیری در یابنده تصویری یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب در موقعیتی که تنظیمات متناسب برای تشخیص نباشد باعث میگردد که تصاویر لکه رنگ آشکار شده در زمان فیلتر یا آنالیز که تنظیمات نرم افزار را تغییرات داده تا طبقه هدف یا طلا یا فلز مورد نظر آشکار گردد تغییرات پدید آمده در طبقات متفاوت در زمان آنالیز یا فیلتر عاملی گردد که تصاویر للکه رنگ ها در طبقات گوناگون به یک شکل یا شکل های با تغییرات بسیار کم یا یک ترکیب ظاهر گردد که در زمان تمرین این موضوع جریانی نمی باشد که مشگلی ایجاد نماید اما امکان دارد هدف نمونه نیز در دید سیستم یابنده تصویری قرار نگیرد ولی در زمان جستجو در صحنه کار اصلی متناسب نبودن تنظیمات بر روی مدار اصلی و نرم افزار موجب میگردد که منبع یا هدف یا طلا یا فلزات مورد نظر در دید سیستم قرار نگیرد یا منابع و ذرات مزاحم خود را به جای تصاویر لکه رنگ هدف اصلی یا طلا یا فلزات نشان دهد

توسط |۱۴۰۰-۸-۶ ۰۸:۵۹:۴۲ +۰۰:۰۰آبان ۶ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|