در فلزیاب تصویری یا رادار زمینی دستی تصویری همه منابع صحنه کار به صورت لکه رنگ های متفاوت با رنگ های گوناگون آشکار میگردد که این لکه رنگ ها میتواند دارای شرایطی لکه رنگ متعلق به هدف اصلی باشد ولی بعد از فیلتر یا آنالیز لکه رنگ دچار تغییرات شده و با لکه رنگ متعلق به هدف اصلی تناقض داشته باشد و مربوط به هدف اصلی نباشد و متعلق به منابع دیگر باشد

توسط |۱۴۰۰-۷-۲۸ ۰۶:۱۶:۰۱ +۰۰:۰۰مهر ۲۸ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری|