تشخیص سه بعدی بودن در فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب در نوع تصویری شرایط بدست آوردن برآمدگی و شکل خطوط اضلاع و زوایا در لکه رنگ آشکار شده است که بتوان از روی خصوصیات خطوط روی لکه رنگ سه بعدی شده بتوان شکل فرو رفتگی یا برآمدگی یا قله ای به جهت پائین یا بالا را تشخیص داده و تشخیص میزان ارتفاع و شرایط زوایا در ارتفاع لکه رنگ سه بعدی شده میتواند وضعیت هدف اصلی یا منابع دیگر را با تغییرات در تنظیمات ارتفاع بر روی نرم افزار بدست آورد و جریان جداسازی در یابنده تصویری فرکانسی با تعیین عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم به نسبت هدف یا طلا یا فلز مورد نظر میتوان با تغییر تنظیمات در نرم افزار بدست آورده

توسط |۱۴۰۰-۷-۲۰ ۱۵:۴۲:۳۵ +۰۰:۰۰مهر ۲۰ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|