لکه رنگ ها آشکار شده بر روی صفحه نمایشگر یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب با نوع مواد معدنی و منابع و سنگ ها و کانیها و در اصل جریان مغناطیسی یا الکتریکی و الکترو مغناطیس و فرکانسی یا خطوط حرکتی نیرو ها بین منابع ارتباط داشته و در هر موقعیتی امکان دارد شرایط زمین بر روی وضعیت لکه رنگ های آشکار شد اثر متقابل گذاشت و شکل لکه رنگ ها بصورت های متفاوت پدیدار گردد و در این حالت ارزیابی زمین و بهره بردن از اعداد ارزیابی زمین در عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم در تشخیص هدف اصلی از دیگر منبع و مواد معدنی در فیلتر یا آنالیز برای جداسازی بهترین موقعیت را فراهم آورد یا در اصل میتوان ابراز نمود از روش تغییر یا تعیین اعداد مربوط به ارزیابی زمین در عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم در تنظیمات قبل از تصویرگیری و بعد از تصویرگیری بهره برده تا موقعیت و نوع هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر در ان محدوده به وضوح آشکار گردد

توسط |۱۴۰۰-۸-۸ ۰۸:۵۱:۴۹ +۰۰:۰۰آبان ۸ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|