فلزیاب تصویری که طبق قانون رادار عمل مینماید هر گونه تغییرات در اطراف خود و زیر زمین را بصورت لکه رنگ یا عدد وی دی ای VDI آشکار مینماید و میتواند
در محدوده تصویرگیری با فلزیاب تصویری نقاط پرتراکم از علائم یا جریان و انرژی و فرکانس و امواج به شکل لکه رنگ اشکار میگردد که میزان رنگ و ترکیب رنگ ها در فلزیاب تصویری مرتبط به میزان تراکم علائم یا جریان یا انرژی یا مغناطیس ان مواد یا اهداف میباشد

توسط |۱۴۰۰-۲-۳۰ ۰۶:۳۵:۱۳ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۳۰ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری|