میزان فشار و تراکم و جریان منابع بر روی رنگ و لکه رنگ و عدد وی دی ای VDI اثر مستقیم میگذارد و انچه که بعنوان بیشترین حد مواد معدنی و منابع وخاک عمومی یا مواد معدنی اکثریت در صحنه کار میباشد بعنوان رنگ پس زمینه یا بیشترین لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد و اهداف با تراکم بار مثبت به رنگ روشن و اهداف با تراکم بار منفی به رنگ تیره ظاهر میگردد که شکست علائم یا امواج یا جریان یا انرژی یا نیرو یا فرکانس میتواند موجب اختلال در تشخیص نوع رنگ لکه رنگ به نسبت نوع بازتاب این شکستگی در علائم میگردد که این منابع یا اهداف که با شکستگی علائم با انکه در اصل لکه رنگ با رنگ روشن به ترکیب رنگ دیگر یا تیره اشکار میگردد

توسط |۱۴۰۰-۲-۳۰ ۰۶:۳۹:۵۲ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۳۰ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری|