مغناطیس در حین حرکت جریان الکترون ها توان بار های الکتریکی اولیه خود را در اثر وجود بار های الکتریکی مغناطیس زمین و مواد معدنی و منابع از دست می دهد و شرایط زمین و تغییرات آن میتواند جریان پر فشاری را بین سرجستجوگر کوئل یا سنسور مغناطیسی در وضعیت حرکتی پدید آورد و این جریانات تغییرات ناگهانی خود را در اثر فشار بارهای الکتریکی بریکدیگر در حالت انباشتگی مانند یک هدف آشکار نماید و موارد تغییرات زمین میتواند وضعیتی مانند هدف را در فلزیاب های مغناطیسی ایجاد نماید و بار های الکتریکی با فشار بالاتر نسبت به هدف میتواند جریان تشخیص را در بی تعادلی روبرو نموده و در روش حرکتی بالانس زمینی را در حالت دستی با نداشتن توان یکسان در تشخیص مواجه نماید و تغییرات حاصل در جریان مغناطیس در تشخیص فلزات غیر مغناطیس مانند طلا ایجاد تفاوت تشخیص در تغییر فاز را شکل نمی دهد

توسط |۱۴۰۰-۷-۵ ۰۸:۲۰:۱۰ +۰۰:۰۰مهر ۵ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری فرکانسی|