برای اینکه بتوان کار یک فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب را مورد بررسی قرار داده و ابتداء باید جریان کار ان یابنده در تفکیک فلزات و بخصوص طلا در عمق مورد نظر باشد و یک سیستم یابنده که بتواند انواع فلزات و اهداف و طلا را در جستجو عملیاتی در زمان یادگیری در عمق جدا نموده و مشخص نماید وضعیت نحوه کار ان آشکار میگردد و یابنده که توان تشخیص این را داشته باشد که مشخص نماید ان هدف از کدام دسته است میتوان تایید کار انرا بدست آورد البته باید در نظر داشت که اپراتور یا کاربر نیز باید توان کار با ان سیستم یابنده را برای جستجو دارا باشد تا بتواند انواع فلزات و طلا و اهداف را تشخیص دهد زیرا ان سیستم که توان تشخیص و تفکیک طلا و انواع فلزات را در عمق داشته و اپراتور یا کاربر نتواند با چنین سیستم یابنده کار نماید یا نتواند بهترین شرایط برای تفکیک ایجاد نماید صلاحیت این را ندارد که کار یک سیستم یابنده پیشرفته را مورد تایید قرار دهد

توسط |۱۴۰۰-۹-۱ ۱۳:۳۷:۵۹ +۰۰:۰۰آذر ۱ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|