سیستمهای فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا فلزیاب تی ار و ….. برای ایجاد همگرایی با شرایط بار الکتریکی زمین نیاز به عمل بالانس زمینی داشته و در این جهت زمانیکه عمل بالانس زمینی انجام میشود برای عمق کم یا با حساسیت پائین در تنظیمات برای عمق کم مشگل خاصی از نظر بی ثباتی یا واکنش بی دلیل پدید نمی آید و در برای عملیات جستجو برای کاوش اهداف یا فلزات در روش حرکتی با حساسیت بالا برای کاوش اهداف در عمق زیاد تغییرات زمین یا تفاوت وضعیت زمین میتواند حالت ثبات را در تشخیص با اختلاف روبرو نموده و سیستم مغناطیسی با اختلال پاسخی مانند واکنش از یک فلز یا هدف را آشکار نماید و در ان دسته از فلزیاب های مغناطیسی که عدد وی دی ای دارد به دلیل بهره بردن از شرایط مغناطیسی یا تغییر فاز در تشخیص توان تفکیک با عدد وی دی ای در عمق زیاد را نداشته و این هم به دلیل شرایط تشخیص با مغناطیس در تشخیص است

توسط |۱۴۰۰-۷-۱۴ ۱۶:۱۶:۵۳ +۰۰:۰۰مهر ۱۴ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|