لیزر یا مادون قرمز و سنسور التراسونیک در سیستمهای فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب توانایی انتشار و بازتاب در وضعیت قابل اطمینان را برای تشخیص فلزات یا طلا یا منابع در یابنده فرکانسی ایجاد مینماید و هر عدد وی دی ای یا ترشهولد سطح و حجم در یابنده تعیین یا تنظیم گردد سیستم همان شرایط دستور داده شده را مورد بررسی قرار میدهد و این عمل جداسازی طبق تشعشعات الکترو مغناطیس مادون قرمز یا مافوق صوت التراسونیک از سنسور های فرکانسی در جهت نظم خطوط فرکانس و پرتوها مربوط به زمان ارسال و دریافت است و مدار یک سیستم یابنده فرکانسی میتواند بازتاب برگشت را نیز از منابع و طلا و فلزات یا وضعیت مادون قرمز یا فرکانس صوتی در کنار فرکانس اصلی بازتاب شده تفکیک نماید

توسط |۱۴۰۰-۷-۲۴ ۱۱:۴۴:۵۱ +۰۰:۰۰مهر ۲۴ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|