واکنش فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب بر روی زمین یا تغییرات زمین یا توده های سنگ ها یا کانیها یا لایه های زمین به نسبت هدف یا طلا یا فلز مورد نظر به نوع طراحی مدار ان یابنده در تفکیک و حذف منابع مزاحم ارتباط مستقیم دارد و مشخص نمودن شرایط تغییرات فشار مغناطیسی یا فرکانسی از منابع دیگر نسبت به هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر با نحوه کار و آشنایی اپراتور یا کاربر و نوع تنظیمات و روش و واکنش سیستم انجام شدنی است و قدرت جداسازی و تفکیک یابنده به شرایط طراحی و تنظیمات مدار ان شکل میگیرد تا اپراتور یا کاربر بتواند بهترین کارایی را در نقطه زنی یا مشخص نمودن مرکز هدف بدست آورد که با تعیین یا تغییر تنظیمات حاصل میگردد و شرایط تشخیص در یابنده مغناطیسی با یابنده فرکانسی تفاوت دارد و تشخیص و حذف جریان تبادل میدان های مغناطیسی یا الکتریکی یا الکترو مغناطیس از منابع دیگر با تنظیمات و توان تفکیک فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب ارتباط داشته

توسط |۱۴۰۰-۷-۱۸ ۱۳:۵۵:۱۷ +۰۰:۰۰مهر ۱۸ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|