اثر تغییر تنظیمات به نوع تنظیمات ان فلزیاب وابسته است و تنظیمات که در شرایط ماکروسکوپی یا تغییرات جزئی باشد با شرایط تنظیمات میکروسکوپی تغییرات دقیق و کلی متفاوت است
تنظیمات میکروسکوپی تاثیر مستقیم در تشخیص فلزیاب داشته و تنظیمات ماکروسکوپی در اصل میتواند در تنظیمات میکروسکوپی تغییرات و تاثیر جزئی گذاشته تا تنظیمات میکروسکوپی دارای دقت بالاتری برای تشخیص گردد
تنظیمات در فلزیاب همان قدر اهمیت دارد که تعیین اعداد و تغییر اعداد ان مهم است و در اصل تغییر تنظیمات یا تعیین ان میتواند شرایط مطلوب در کار را برای موفقیت مشخص نماید
تغییر اعداد تنظیمات میتواند نوع بازتاب علائم مربوط به هدف اصلی یا طلا را از سیگنال مزاحم یا نویزها غیر مفید یا پارازیت های پیوسته دیگر منابع و مواد معدنی و دیگر فلزات جدا نماید
فلزیاب یا رادار زمینی دستی میتواند با عدد VDI تعیین شده در تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به همراه تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X سیگنال مزاحم مربوط به ذرات منابع را از علائم هدف اصلی یا طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید

توسط |۱۴۰۰-۵-۱۳ ۱۰:۴۱:۳۵ +۰۰:۰۰مرداد ۱۳ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|