ضعف توان فلزیاب در کاوش فلزات در عمق زیاد مربوط به نوع طراحی و شکل کار ان فلزیاب میباشد
فلزیاب مغناطیسی در تشخیص فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد ضعف داشته
فلزیاب های مغناطیسی یا مغناطیس سنج در نحوه کار خود از جریان تغییر میدان مغناطیس سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی در تفاوت فاز در مدار بهره میبرد
جریان وجود میدان مغناطیس در سرجستجوگر خود یکی از عوامل مهم در ایجاد اختلاف در تشخیص در زمین های الوده یا در مناطقی میباشد که لایه های زمین دچار تغییرات میگردد
زمین و مواد همه دارای مغناطیس میباشند و این مغناطیس زمین میتواند میدان مغناطیس موجود در سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج را با اختلاف در تشخیص و واکنش روبرو نماید
فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا فلزیاب تی ار TR یا دستگاه مغناطیس سنج از نوع مگنتومتر یا مگنتی است

توسط |۱۳۹۹-۲-۲۵ ۰۹:۵۷:۲۲ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۹|فلزیاب پالسی|