ساختار کار مغناطیس سنج یا مگنتومتر ایجاد میدان مغناطیسی در سرجستجوگر یا سنسور مغناطیسی خود است و واکنش در مگنتومتر یا مغناطیس سنج تشخیص تغییرات مغناطیسی در اطراف یا زیر سرجستجوگر یا سنسور مغناطیسی است
در طلا تغییرات مغناطیسی پدید نمی اید یا حالت اهنربائی را در طلا نمی توان ایجاد نمود تا بتوان با مغناطیس سنج یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا طلا جدید یا طلا قدیم را تشخیص داده
مگنتومتر یا تسلا یا مگنت نمی توان جریان میدان الکتریکی برای نیرو وارد نمودن به میدان الکتریکی طلا را ایجاد نماید تا بتواند طلا را تشخیص دهد

توسط |۱۴۰۰-۵-۶ ۱۷:۲۴:۱۶ +۰۰:۰۰مرداد ۶ام, ۱۴۰۰|فلزیاب مغناطیسی|