تست فلزیاب مغناطیسی با سرجستجوگر ثابت توان عمق و ثبات آنرا اشکار نمی نماید و سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی را بر روی زمین یا تخت سنگ ثابت نگهدارید و فلز را از مقابل ان عبور دهید یا سرجستجوگر از نزدیکی بر روی فلز عبور دهید کاری درست برای تست این دسته فلزیاب مغناطیسی نمیباشد یا تست اشتباه است زیرا در همان حالت بر روی همان زمین دارای لایه ثابت یا سنگ یا لایه های مشخص بالانس زمینی شکل گرفته است و ثبات میدان مغناطیس سرجستجوگر ان به دلیل ثابت بودن وضعیت زمین نسبت به بالانس زمین بهم نمیخورد ولی در روش حرکتی با همین تنظیم توان ثبات و تعادل را ندارد و پاسخ یا واکنش بی دلیل از خود نشان می دهد

توسط |۱۴۰۰-۷-۱۷ ۱۲:۵۰:۵۸ +۰۰:۰۰مهر ۱۷ام, ۱۴۰۰|مگنتومتر|