آزمایش یا تست فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از هر نوع که باشد از دسته فرکانسی یا مغناطیسی باید با اصول کار درست ان فلزیاب همخوان باشد و باید رعایت قوانین تست مربوط به همان فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب با دقت به انجام برسد و شرایط تست ناصحیح میتواند موجب گردد که فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب نتواند هدف اصلی یا طلا فلز مورد نظر را بخوبی تشخیص دهد و اشتباه در تست در زمان تمرین یا صحنه کار اصلی خطا را شکل میدهد

توسط |۱۴۰۰-۷-۱ ۱۷:۴۴:۳۰ +۰۰:۰۰مهر ۱ام, ۱۴۰۰|فلزیاب|