زمانیکه میخواهید یک فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا فلزیاب تی ار و …. را برای مشخص نمودن قدرت نفوذ و عمق تست نمائید باید در روش حرکتی با جریان تعادل در مغناطیس نسبت به بالانس زمینی با حساسیت بالا مورد بررسی قرارداده یا در روش حرکتی تست عمق و ثبات را بدست آورید و منظور این است که برای تست عمق و ثبات فلزیاب مغناطیسی باید تنظیمات در شرایط حساسیت بالا قرار گرفته و در این موقعیت بالانس زمینی نیاز است و در چنین وضعیتی سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی را در روش حرکتی برای جستجو در مسیر حرکت داده و در اینگونه شرایط حرکتی امکان از بین رفتن تعادل مغناطیسی در سرجستجوگر افزایش یافته و بالانس زمینی به هم ریخته و پاسخ اشتباه از بی تعادلی در جریان مغناطیسی سرجستجوگر فراهم میگردد یا بی تعادلی مغناطیسی عاملی میگردد که سیستم یابنده مغناطیسی به منابع دیگر به جای هدف اصلی یا فلزات واکنش نشان میدهد

توسط |۱۴۰۰-۷-۱۷ ۱۲:۴۵:۱۲ +۰۰:۰۰مهر ۱۷ام, ۱۴۰۰|فلزیاب فرکانسی|